Elektronické meranie pH

Princíp merania pH Meranie elektronickými pH metrami je založené na elektrochemickom princípe. pH elektródy sú vyrábané zo špeciálneho skla, ktoré sníma koncentráciu vodíkových iónov. Toto sklo sa typicky skladá z iónov alkalických kovov. Ióny alkalických kovov skla a vodíkové ióny v roztoku podliehajú iónomeničovej reakcii, ktorá vytvára potenciálny rozdiel. V kombinovanej pH elektróde, najpoužívanejšej variante, […]

Elektronické meranie pH Read More »

Postup odberu vzorky vody

Postup odberu vzorky vody Vzorku vody na rozbor si zvládnete odobrať bez problémov aj sami. Výsledok rozboru ale nebude možné použiť napríklad na účel kolaudácie nového zdroja pitnej vody, pretože takýto odber musí byť vykonaný akreditovaným pracovníkom laboratória. Samostatný rozbor pozostáva z : vyzdvihnutia vzorkovnice, vykonanie odberu vody, doručenie vzorky vody k nám. Odber vzorky

Postup odberu vzorky vody Read More »

Vodivosť pitnej vody

Vodivosť – konduktivita vody Elektrická vodivosť (EC) udáva schopnosť látky (v našom prípade vody, ktorá obsahuje ďalšie látky) viesť elektrický prúd. Vodivosť meriame na základe pohybu elektricky nabytých voľných častíc/íonov, ktoré sa v roztoku pohybujú vďaka svojmu náboju a umožňujú vedenie elektrického prúdu. Ióny sa dostávajú do vody rozpúšťaním pri kontakte s podložím.  EC vyjadruje

Vodivosť pitnej vody Read More »

Ukazovatele kvality pitnej vody a ich limity

Ukazovatele kvality pitnej vody a ich hygienické limity Ukazovatele kvality pitnej sa rozdeľujú na: mikrobiologické a biologické ukazovatele, fyzikálne a chemické ukazovatele: Rozsah rozborov pitnej vody Minimálny rozbor je určený na kontrolu a získavanie pravidelných informácií o stabilite vodného zdroja a účinnosti úpravy vody, najmä na kontrolu dezinfekcie (ak sa vykonáva), mikrobiologickej kvality a senzorických vlastností

Ukazovatele kvality pitnej vody a ich limity Read More »

Aké baktérie nájdeme vo vode?

Aké baktérie sa môžu nachádzať vo Vašej vode? Vodné prostredie je pre mikroorganizmy prirodzené miesto pre výskyt, baktérie tvoria najpočetnejšiu skupinu. Sú častým problémom hlavne v studniach, ktoré sa nachádzajú v blízkosti neuzavretých septikov, alebo polí a hospodárskych prevádzok. Podľa zloženia bunkovej steny môžeme nežiadúce mikroorganizmy rozdeliť na grampozitívne a gramneatívne, v závislosti na absorbcii živín na autotrofné a heterotrofné, podľa spôsobu

Aké baktérie nájdeme vo vode? Read More »

Princíp funkcie zmäkčovania vody

Princíp funkcie zmäkčovania vody. Proces zmäkčovania prebieha na základe výmeny iónov vápnika a horčíka  za ióny sodíka, ktorý je pre človeka neškodný. Tomuto sa vraví iónová výmena. Po prietoku určitého množstva tvrdej vody je potrebné zachytený vápnik a horčík vypláchnuť, teda zmäkčenie regenerovať. Regenerácia sa vykonáva slaným roztokom. Soľ je treba kontrolovať a doplňovať v priemere raz za mesiac.

Princíp funkcie zmäkčovania vody Read More »

5 krokov k dokonalej úprave vody

5 krokov k dokonalej vode   1.krok – ROZBOR VODY V prvom rade je potrebné urobiť rozbor vody, či už ide o domácnosť, alebo priemysel. Zistíte, aký problém s vašou vodou je potrebné vyriešiť. Následne po úprave si zase môžete overiť jej účinnosť. Vieme Vám zabezpečiť orientačný rozbor vody, rozbor v certifikovanom laboratóriu alebo na RÚVZ (hygiena).  V prípade

5 krokov k dokonalej úprave vody Read More »

7 problémov a 7 spôsobov riešení pre vodu…

7 riešení na 7 problémov 1. Zápach chlóru Zdroj problému: Chlór Prejav: Slaná chuť, chlórový pach Zdroj:  Chlórovanie vody Spôsob odstránenia: Uhlíkový filter, Reverzná osmóza 2. Farba vody – tmavo hnedá až čierna Zdroj problému: Mangán Prejav: Tmavo hnedý až čierny odtieň, horká kovová chuť Zdroj: Prírodné nánosy Spôsob odstránenia:  Uhlíkový filter, Chlórovanie, Reverzná osmóza 3. Farba vody – oranžová až červenkastá

7 problémov a 7 spôsobov riešení pre vodu… Read More »

studna

Ako získať kvalitnú vodu zo studne?

Úprava vody zo studne V praxi sa často stretávame s tým, že ľudia považujú svoju vodu zo studne za výbornú, lebo je podľa nich čistá, priehľadná a ich starí rodičia ju predsa pili celé roky, a dožili sa vysokého veku.  Ale časy sa bohužiaľ zmenili. Táto voda obsahuje často veľké množstvo baktérií spôsobujúcich tráviace problémy, dusičnanov, mechanických nečistôt (piesok,

Ako získať kvalitnú vodu zo studne? Read More »

Čo je reverzná osmóza?

Reverzná osmóza bežne označovaná ako RO, je proces odstránenia pevných látok (organických), ťažkých kovov, baktérií a vírusov  z vody. Voda prechádza pod tlakom cez polopriepustnú membránu, ktorá zabráni prieniku nežiadúcich a škodlivých látok. Je to jedna z najúčinnejších technológií čistenia vody.  Účel a proces naturálnej osmózy Osmóza je prirodzene sa vyskytujúci jav, a jeden z najdôležitejších procesov v prírode. Príkladom osmózy je

Čo je reverzná osmóza? Read More »

Čo všetko môžeme nájsť vo vode?

Baktérie pozorované vo vode Escherichia coli. Limit je max. 0 KTJ/100ml – (KTJ – kolóniu tvoriaca jednotka.) Patria do skupiny spolu s Citrobakter, Enterobakter a Klebsiela. Vyskytujú sa vo fekáliách človeka a ostatných teplokrvných živočíchov, ako aj vo vode bohatej na živiny. Môžu prežívať aj vo vode upravenej chlórovaním a pri poklese chlóru sa pri teplote

Čo všetko môžeme nájsť vo vode? Read More »

Čo ovplyvňuje vodu?

Fyzikálne a chemické faktory ovplyvňujúce vodu Reakcia vody (pH) Vyjadruje koncentráciu vodíkových iónov a môže sa pohybovať od 0 do 14. V chemicky čistej vode má neutrálnu hodnotu pH = 7 a obsah iónov je v rovnováhe. Väčšine sladkovodných organizmov vyhovuje neutrálna reakcia vody okolo pH 7. V prirodzených vodách je toto rozpätie oveľa širšie, od pH

Čo ovplyvňuje vodu? Read More »

Akú vodu pijeme?

Vieme, akú vodu pijeme? Termín pitný režim je známy snáď každému. Čistá pitná voda je základom zdravia pre každého z nás. Ale vieme skutočne, čo pijeme? Keď si napustíme vodu do pohára, zdá sa nám väčšinou čistá a zdravá. Ale bohužiaľ to tak často krát nie je. Voda obsahuje celý rad chemikálií. Pitnú vodu, jej zdravotnú bezpečnosť

Akú vodu pijeme? Read More »

Problémy vody

Ako porozumieť protokolu o rozbore vody?

Ako porozumieť protokolu o rozbore vody a jednotlivým ukazovateľom rozboru? Ak si nie sme istý kvalitou vody, ktorú budeme dennodenne používať a predovšetkým dávať piť svojím deťom, prvým dôležitým krokom je dať si urobiť rozbor vody. Výsledkom rozboru je protokol, v ktorom sú uvedené v jednotlivých riadkoch analyzované parametre a ich hodnoty. Každý parameter má

Ako porozumieť protokolu o rozbore vody? Read More »

Mikroorganizmy vo vode

Mikroorganizmy vo vode Voda je najrozšírenejšou základnou látkou dôležitou pre celkové fungovanie života na Zemi, ale čistá pitná voda je nevyhnutná pre život človeka a je najdôležitejšou súčasťou potravinového reťazca. V organizme plní veľa fyziologických funkcií, má nezastupiteľnú funkciu v osobnej hygiene človeka (umývanie, čistenie, rekreácie, šport), má mimoriadny význam aj pri vytváraní vhodných mikroklimatických pomerov. Rozhodujúce kritéria

Mikroorganizmy vo vode Read More »