Vodivosť pitnej vody

Vodivosť – konduktivita vody Elektrická vodivosť (EC) udáva schopnosť látky (v našom prípade vody, ktorá obsahuje ďalšie látky) viesť elektrický prúd. Vodivosť meriame na základe pohybu elektricky nabytých voľných častíc/íonov, ktoré sa v roztoku pohybujú vďaka svojmu náboju a umožňujú vedenie elektrického prúdu. Ióny sa dostávajú do vody rozpúšťaním pri kontakte s podložím.  EC vyjadruje …

Vodivosť pitnej vody Čítajte viac »

Ukazovatele kvality pitnej vody a ich limity

Ukazovatele kvality pitnej vody a ich hygienické limity Ukazovatele kvality pitnej sa rozdeľujú na: mikrobiologické a biologické ukazovatele, fyzikálne a chemické ukazovatele: Rozsah rozborov pitnej vody Minimálny rozbor je určený na kontrolu a získavanie pravidelných informácií o stabilite vodného zdroja a účinnosti úpravy vody, najmä na kontrolu dezinfekcie (ak sa vykonáva), mikrobiologickej kvality a senzorických vlastností …

Ukazovatele kvality pitnej vody a ich limity Čítajte viac »

Aké baktérie nájdeme vo vode?

Aké baktérie sa môžu nachádzať vo Vašej vode? Vodné prostredie je pre mikroorganizmy prirodzené miesto pre výskyt, baktérie tvoria najpočetnejšiu skupinu. Sú častým problémom hlavne v studniach, ktoré sa nachádzajú v blízkosti neuzavretých septikov, alebo polí a hospodárskych prevádzok. Podľa zloženia bunkovej steny môžeme nežiadúce mikroorganizmy rozdeliť na grampozitívne a gramneatívne, v závislosti na absorbcii živín na autotrofné a heterotrofné, podľa spôsobu …

Aké baktérie nájdeme vo vode? Čítajte viac »

Živicový filter

Princíp funkcie zmäkčovania vody

Princíp funkcie zmäkčovania vody. Proces zmäkčovania prebieha na základe výmeny iónov vápnika a horčíka  za ióny sodíka, ktorý je pre človeka neškodný. Tomuto sa vraví iónová výmena. Po prietoku určitého množstva tvrdej vody je potrebné zachytený vápnik a horčík vypláchnuť, teda zmäkčenie regenerovať. Regenerácia sa vykonáva slaným roztokom. Soľ je treba kontrolovať a doplňovať v priemere raz za mesiac. …

Princíp funkcie zmäkčovania vody Čítajte viac »

5 krokov k dokonalej úprave vody

5 krokov k dokonalej vode   1.krok – ROZBOR VODY V prvom rade je potrebné urobiť rozbor vody, či už ide o domácnosť, alebo priemysel. Zistíte, aký problém s vašou vodou je potrebné vyriešiť. Následne po úprave si zase môžete overiť jej účinnosť. Vieme Vám zabezpečiť orientačný rozbor vody, rozbor v certifikovanom laboratóriu alebo na RÚVZ (hygiena).  V prípade …

5 krokov k dokonalej úprave vody Čítajte viac »

7 problémov a 7 spôsobov riešení pre vodu…

7 riešení na 7 problémov 1. Zápach chlóru Zdroj problému: Chlór Prejav: Slaná chuť, chlórový pach Zdroj:  Chlórovanie vody Spôsob odstránenia: Uhlíkový filter, Reverzná osmóza 2. Farba vody – tmavo hnedá až čierna Zdroj problému: Mangán Prejav: Tmavo hnedý až čierny odtieň, horká kovová chuť Zdroj: Prírodné nánosy Spôsob odstránenia:  Uhlíkový filter, Chlórovanie, Reverzná osmóza 3. Farba vody – oranžová až červenkastá …

7 problémov a 7 spôsobov riešení pre vodu… Čítajte viac »

studna

Ako získať kvalitnú vodu zo studne?

Úprava vody zo studne V praxi sa často stretávame s tým, že ľudia považujú svoju vodu zo studne za výbornú, lebo je podľa nich čistá, priehľadná a ich starí rodičia ju predsa pili celé roky, a dožili sa vysokého veku.  Ale časy sa bohužiaľ zmenili. Táto voda obsahuje často veľké množstvo baktérií spôsobujúcich tráviace problémy, dusičnanov, mechanických nečistôt (piesok, …

Ako získať kvalitnú vodu zo studne? Čítajte viac »

Čo je reverzná osmóza?

Reverzná osmóza bežne označovaná ako RO, je proces odstránenia pevných látok (organických), ťažkých kovov, baktérií a vírusov  z vody. Voda prechádza pod tlakom cez polopriepustnú membránu, ktorá zabráni prieniku nežiadúcich a škodlivých látok. Je to jedna z najúčinnejších technológií čistenia vody.  Účel a proces naturálnej osmózy Osmóza je prirodzene sa vyskytujúci jav, a jeden z najdôležitejších procesov v prírode. Príkladom osmózy je …

Čo je reverzná osmóza? Čítajte viac »

Čo všetko môžeme nájsť vo vode?

Baktérie pozorované vo vode Escherichia coli. Limit je max. 0 KTJ/100ml – (KTJ – kolóniu tvoriaca jednotka.) Patria do skupiny spolu s Citrobakter, Enterobakter a Klebsiela. Vyskytujú sa vo fekáliách človeka a ostatných teplokrvných živočíchov, ako aj vo vode bohatej na živiny. Môžu prežívať aj vo vode upravenej chlórovaním a pri poklese chlóru sa pri teplote …

Čo všetko môžeme nájsť vo vode? Čítajte viac »

Čo ovplyvňuje vodu?

Fyzikálne a chemické faktory ovplyvňujúce vodu Reakcia vody (pH) Vyjadruje koncentráciu vodíkových iónov a môže sa pohybovať od 0 do 14. V chemicky čistej vode má neutrálnu hodnotu pH = 7 a obsah iónov je v rovnováhe. Väčšine sladkovodných organizmov vyhovuje neutrálna reakcia vody okolo pH 7. V prirodzených vodách je toto rozpätie oveľa širšie, od pH …

Čo ovplyvňuje vodu? Čítajte viac »

Akú vodu pijeme?

Vieme, akú vodu pijeme? Termín pitný režim je známy snáď každému. Čistá pitná voda je základom zdravia pre každého z nás. Ale vieme skutočne, čo pijeme? Keď si napustíme vodu do pohára, zdá sa nám väčšinou čistá a zdravá. Ale bohužiaľ to tak často krát nie je. Voda obsahuje celý rad chemikálií. Pitnú vodu, jej zdravotnú bezpečnosť …

Akú vodu pijeme? Čítajte viac »

Problémy vody

Ako porozumieť protokolu o rozbore vody?

Ako porozumieť protokolu o rozbore vody a jednotlivým ukazovateľom rozboru? Ak si nie sme istý kvalitou vody, ktorú budeme dennodenne používať a predovšetkým dávať piť svojím deťom, prvým dôležitým krokom je dať si urobiť rozbor vody. Výsledkom rozboru je protokol, v ktorom sú uvedené v jednotlivých riadkoch analyzované parametre a ich hodnoty. Každý parameter má …

Ako porozumieť protokolu o rozbore vody? Čítajte viac »

Mikroorganizmy vo vode

Mikroorganizmy vo vode Voda je najrozšírenejšou základnou látkou dôležitou pre celkové fungovanie života na Zemi, ale čistá pitná voda je nevyhnutná pre život človeka a je najdôležitejšou súčasťou potravinového reťazca. V organizme plní veľa fyziologických funkcií, má nezastupiteľnú funkciu v osobnej hygiene človeka (umývanie, čistenie, rekreácie, šport), má mimoriadny význam aj pri vytváraní vhodných mikroklimatických pomerov. Rozhodujúce kritéria …

Mikroorganizmy vo vode Čítajte viac »

Železo vo vode

Zdravotné riziká z vody

Zdravotné riziká z vody Pitná voda môže byť v prípade mikrobiologickej kontaminácie faktorom prenosu infekčných ochorení. Vodou sa môžu šíriť predovšetkým pôvodcovia črevných nákaz, najmä brušného týfusu, bakteriálnej dyzentérie, cholery, antraxu, leptospiróz, vírusovej hepatitídy A, enteroviróz, parazitárnych a iných ochorení. K najčastejšie šíreným ochoreniam v našich podmienkach, najmä u osôb žijúcich v prostredí s nižším hygienickým štandardom, patria …

Zdravotné riziká z vody Čítajte viac »

Významné ukazovatele kvality vody

Zdravotne najvýznamnejšie ukazovatele kvality pitnej vody a ich hygienický význam: Kritéria na kvalitu pitnej vody ustanovuje zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene niektorých predpisov. Podľa tohto zákona je pitná voda zdravotne bezchybná, ak ani pri trvalom požívaní alebo používaní nezmení zdravotný stav ľudí prítomnosťou mikroorganizmov …

Významné ukazovatele kvality vody Čítajte viac »