Baktérie vo vode

Nepodceňujte baktérie vo Vašej vode.

Vodné prostredie je prirodzené miesto pre výskyt mikroorganizmov, a to baktérií, vírusov a prvokov. Z toho baktérie tvoria najväčšiu skupinu. Sú častým problémom hlavne v studniach, ktoré sa nachádzajú v blízkosti neuzavretých septikov, alebo polí a hospodárskych prevádzok. Ale môžu sa vyskytnúť aj v upravenej vode v prípade, že klesne množstvo dezinfekčnej látky a všetky mikroorganizmy sa začnú znovu rozmnožovať.

Baktérie vo vode Escherichia coli
Escherichia coli

Najčastejšie nájdeme vo vode koliformné baktérie, ktoré sú súčasťou ľudskej a zvieracej tráviacej sústavy (teda z fekálií). Spôbujú hnačky, zvracanie prípadne celkovú nevoľnosť, ale aj mnoho iných dlhodobých ochorení.
Baktéria E. Coli je jedným zo zástupcov tejto skupiny. Jej výskyt vo vode signalizuje čerstvé fekálne znečistenie vašej vody.

Enterokoky sú tiež spoľahlivým indikátorom fekálneho znečistenia. Ak sa vo vode nachádzajú Enterokoky, s najväčšou pravdepodobnosťou voda obsahuje aj vírusy, pretože tie sú značne odolné voči chlóru. V tom prípade je potrebná vyššia dávka chlóru ako pri koliformných baktériách.

Legionella je nebezpečná baktéria, ktorá žije vo vodnom prostredí, najčastejšie v kútoch vodovodného potrubia, v usadeninách na vnútorných stranách potrubia a zásobníkov. Najrýchlejšie sa rozmnožuje pri teplotách od 30 do 50 °C. Je to veľmi nebezpečná baktéria, bez včasného odstránenia nákazy môže dôjsť až k úmrtiu.

Baktérie Pseudomonas sú veľmi rozšírené vzhľadom k ich schopnosti prispôsobiť sa prostrediu. Často sa vyskytujú vo vode a v telách rastlín, v pôde a odpadovej vode. Spôsobujú ochorenia ľudí, zvierat a rastlín. Najväčšiu hrozbu pre človeka predstavuje druh Pseudomonas aeruginosa. Baktérie pseudomonas sú schopné prežívať vďaka biofilmom na stenách nádob, sú odolné voči antibiotikám. Spôsobuje infekcie rán, ktoré môžu končiť až smrťou.

Vo vode sa darí veľkému množstvu mikroorganizmov, ktoré sú schopné spôsobiť zdravotné problémy užívateľov.  Veľkú úlohu pri ich rozmnožovaní a prežívaní vo vodnom prostredí zohráva aj teplota vody, pH, prítomnosť organických látok a ďalších faktorov.

Možnosti odstránenia mikroorganizmov:

Fyzikálne metódy:

 

Zabezpečíme Vám: