Zákal vody

Zákal vody

Zákal vody býva najčastejšie spôsobený časticami organického aj anorganického pôvodu. Takáto voda nie je pitá už len z vizuálneho hľadiska. Častice sa dostávajú do vody  buď prienikom do systému z vonkajšieho prostredia, alebo priamo z usadenín na stranách potrubí. Je to buď koróziou potrubia, uvoľnením biofilmu zo stien alebo v priebehu chemických procesov z úpravovne vody.

Limit zákalu v pitnej vode je v SR stanovený na 5 ZF (formazinových jednotiek)

Možné príčiny zákalu:

  • Nevhodné hydraulické podmienky – ak vody prúdi v potrubí príliš pomaly, na stenách sa usádza vrstva nespevneného sedimentu. Pri zvýšení prietoku sú nečistoty odrazu strhávané do vody.  Rýchlosť prúdenia vody v potrubí by mala byť nad 0,25 m/s.
  • Korózia potrubia – použitie nevhodného typu potrubia vedie časom k jeho korózii. Pre správnu funkciu vodovodnej siete je potrebné vykonávať aj pravidelnú údržbu pre odstránenie sedimentov. Korózii prospieva aj príliš mäkká voda, alebo voda z nízkym pH.
  • Vysoký obsah železa a mangánu– je známe, že tieto kovy spôsobujú žltú, až žlto-čiernu farbu vody.
  • Vonkajšie znečistenie–  dochádza k nemu pri opravách alebo montážach potrubia.