Reverzná osmóza

bežne označovaná ako RO, je proces odstránenia pevných látok (organických), ťažkých kovov, baktérií a vírusov  z vody. Voda prechádza pod tlakom cez polopriepustnú membránu, ktorá zabráni prieniku nežiadúcich a škodlivých látok. Je to jedna z najúčinnejších technológií čistenia vody.

 Účel a proces naturálnej osmózy

Naturálna osmóza
Naturálna osmóza

Osmóza je prirodzene sa vyskytujúci jav, a jeden z najdôležitejších procesov v prírode. Príkladom osmózy je absorbcia vody koreňmi rastlín z pôdy, podobne ako naše obličky absorbujú vodu z našej krvi. Polupriepustné osmotické blany, ktoré sa vyskytujú v prírode, majú póry o veľkosti cca 0,0001 µ, čo je 10 000 000 x menej ako 1 milimeter. Takú veľkosť má molekula vody. Ostatné látky obsiahnuté vo vode sú väčšie, a nemôžu teda prejsť cez membránu. Preto pri prirodzenej reverznej osmóze dochádza k vyrovnaniu koncentrácií dvoch roztokov pomocou osmotického tlaku. Ten spôsobuje prietok vody menej koncentrovanej (čistej vody) do hustejšieho roztoku (vody znečistenej).

Reverzná osmóza

Reverzná osmóza
Reverzná osmóza

Pri reverznej osmóze dochádza k odstraňovaniu mechanických a biologických nečistôt, dusičnanov, chlóru, ťažkých kovov, ako aj iných látok pochádzajúcich z verejného vodovodu, či studne. Takto upravená voda je vhodná predovšetkým pre  deti, na pitie a varenie, zlepšuje chuť a vôňu jedla. Nahrádza kupované minerálne vody.

Použitie reverznej osmózy je vhodné pre rodinné domy,  domácnosti, malé prevádzky, jasle…

Póry osmotických membrán používaných na čistenie vody sú dva krát väčšie, ako tie  prírodné. Preto cez ne prenikajú minerálne prvky, ako je draslík, sodík, vápnik a horčík.

 Osmotické membrány sa časom opotrebovávajú a môže dôjsť k:

 • stieraniu vonkajšieho povrchu
 • póry sa počas prevádzky zväčšujú
 • zanášaniu membrány vápenatou usadeninou
 • zanášanie bakteriálnym slizom
 • pri použití starého aktívneho uhlia dochádza k prieniku baktérií

Trvanlivosť membrány závisí od:

 • stavu znečistenia vody
 • stavu vstupných filtrov
 • tlaku vody
 • teploty vody
 • spotrebe vody
 • výkonu membrány
[tx_row] [tx_column size=“1/2″]Reverzná osmóza[/tx_column] [tx_column size=“1/2″]
  1. 1. Voda obsahujúca nečistoty
  1. 2. Nečistoty sú zachytené a odlúčené z povrchu membrány
  1. 3. Tlak vody tlačí molekuly vody cez membránu
  1. 4. Čistá voda
  1. 5. Nečistoty sú vylúčené do odtoku
[/tx_column] [/tx_row]

Ako funguje osmotické zariadenie

Samotná osmotická membrána nepostačuje k získaniu čistej vody, pretože už po veľmi krátkom čase by došlo k jej úplnému znečisteniu a zaneseniu kalom, slizom a baktériami. Preto musí byť chránená mechanickými filtrami a filtrami s aktívnym uhlím. Získavanie čistej vody pomocou reverznej osmózy je proces veľmi pomalý, a preto sa prečistená voda zachytáva v zásobníku vody..

Činnosť a funkcia jednotlivých častí zariadenia – reverzná osmóza:

1. Pripojenie na vodovodnú sieť

Zariadenie sa v domácnostiach zvyčajne montuje pod drezom, kde je pripojené na vodovodnú sieť (studenú vodu). Samozrejme, že je možné pripojenie na vlastný zdroj vody. Vtedy je ale potrebné podľa zváženia technika použitie čerpadla, aby bol vytvorený potrebný tlak.

2. Sedimentačné filtre

Mechanické filtre zadržiavajú mechanické nečistoty, ako sú kal, hrdzu zo železa, blato a  časti rastlín.  Chránia osmotickú membránu pred zanesením a znehodnotením. Po určitom čase je nutná ich výmena, pretože dochádza k zníženej výrobe vody a menšiemu výtoku.

3. Filtre na uhlie

Obsahujú aktívne uhlie, ktoré má veľmi dobré absorbčné vlastnosti voči chlóru a rozpustným aromatickým zlúčeninám. Tento proces zachytenia chlóru predlžuje životnosť osmotickej membrány.
Úlohou koncového filtra s aktívym uhlím je vyostrenie chuti čistej vody, ktorá sa nachádza v zásobníku. Aktívne chráni čistú vodu pred baktériami.
Aktívne uhlie stráca svoju účinnosť pri styku s vodou. Dochádza k tzv. desorpcii uhlia, a preto je nutná výmena filtrov každých 6 mesiacov, pretože po tomto čase sa v ňom môžu začať tvoriť baktérie.

4. Osmotická membrána

Predčistená voda je privedená do časti zariadenia s osmotickou membránou, pričom čistá voda je následne vedená do zásobníka čistej vody, a špinavá do kanalizácie. Životnosť osmotickej membrány je dlhá.

5. Zásobník čistej vody

Proces prečistenia vody reverznou osmózou je veľmi pomalý, preto je nutné namontovať zásobnú nádrž na zachytávanie vody. Štandardná veľkosť je 8 litrov, sú však k dispozícii aj väčšie. Za nádržou je namontovaný filter s aktívnym uhlím, ktorý odstráni pripadnú pachuť a vyostrí chuť čistej vody.

6. Mineralizátor

Aj keď voda po prečistení obsahuje asi 50% minerálnych látok zo surovej vody (vápnik, horčík, sodík a draslík), montážou mineralizačného zariadenia získame vodu, ktorá je porovnateľná s minerálnou vodou (nízko mineralizovanou). Je namontovaný pred výtokom vody z kohútika a pre 4 člennú rodinu postačí na cca 1 rok.

7. Kohútik na čistú vodu

Je namontovaný zvlášť na dreze. V rámci úspory je možné namontovať dvojitý kohútik, a to na čistú vodu mineralizovanú a čistú vodu nemineralizovanú (priamo zo zásobníka).

Reverzná osmóza

Osmózna membrána je najdôležitejšou časťou celého filtračného systému. Pracuje na princípe filtrácie vody cez polopriepustú membránu za aktívneho pôsobenia tlaku.  Membrána o veľkosti pórov 0,0001M prepúšťa  molekuly vody, nie však znečisťujúce látky, mikroorganizmy a vírusy. Kontinuálne čistenie membrány je zabezpečené tak, že sama prepúšťa iba určité množstvo vody, zvyšná voda omýva jej povrch a odvádza nežiaduce látky do odpadu. Tým sa predchádza upchatiu membrány. Pred osmóznu membránu sa zaraďuje mechanická a uhlíková filtrácia.

Odstraňuje z vody:

   • Mikrobiologické a biologické nečistoty – 99 %
   • Dusičnany a dusitany – 86 – 97%
   • Ťažké kovy – 85 – 97 %
   • Pesticídy a insekticídy – 85 – 97%
   • Chlór