Menu Zavrieť
Meranie TDS

Čo znamená TDS?

TDS je údaj o množstve rozpustených látok vo vode (minerály, soli, kovy…) a je možné ho merať meracími prístrojmi. Teda nielen Vápnik (Ca) a Horčík (Mg), ktoré sa usadzujú vo forme vodného kameňa, ale aj všetky ostatné minerálne látky – v praxi hlavne Sodík (Na). Preto hodnota TDS pri chemických zmäkčovačoch pred aj po úprave zostáva nezmenená. Naopak, TDS pri vodných filtroch na báze reverznej osmózy presne vyjadruje účinnosť filtrácie. Meranie sa vykonáva na základe merania vodivosti. Čím je hodnota TDS vyššia, tým je voda čistejšia.

TDS= Total Dissolved Solids = celkové množstvo rozpustených tuhých látok

Výsledok sa zvyčajne udáva v dvoch jednotkách:
ppm TDS alebo µS (microsiemens).
1 ppm TDS = 1.56 µS/cm.

Meraním TDS zistíme maximálnu hladinu znečistenia, ktorá je stanovená na 500 mg/liter (500 častíc na milión) alebo aj 500 ppm. Väčšina vodných zdrojov na Slovensku túto hranicu prekračuje, či už ide o mestskú, ale aj studničnú vodu.

Agentúra EPA nastavila určité kvalitatívne ukazovatele kvality vody:
50 – 150 ppm – je ideálna čistá voda. Takúto vodu dokážu upraviť domáce osmotické filtre, plus doupraviť uhlíkové filtre.
150 – 200 ppm – je považovaná za akceptovateľnú vodu na pitie.
200 – 490 ppm –  je vysoko mineralizovaná voda.
viac ako  500 ppm –  je voda maximálne koncentrovaná minerálmi a rozpustenými látkami vo vode.

Na čo má vplyv hodnota TDS:

1. Vplyv na chuť Ak je vysoká hodnota TDS, voda môže byť slaná, horká alebo kovovej chuti. Môže obsahovať toxické minerály. Maximálna odporúčaná hodnota TDS vo vode je 500 mg/l (500 ppm).
2. Tvrdosť vody Vysoké TDS naznačuje vysokú tvrdosť vody, ktorá spôsobuje nános vodného kameňa v potrubí a ventiloch a obmedzuje výkon
3. Výkon filtra Stanovením hodnoty TDS určujeme funkčnosť a účinnosť a pomer zachytávania častíc reverznej osmózy alebo iného filtračného systému. Teda kedy treba vymeniť filtračnú vložku alebo membránu.
4. Aquaristika Je potrebné udržať stálu hladinu. Voda v akváriu by mala mať stále tú istú hladinu TDS a pH ako prostredie voľne žijúcich vodných živočíchov.
5. Vodné rastliny TDS je najlepší ukazovateľ koncentrácie výživných látok v hydroponickom roztoku.
6. Plavárne a kúpele Hladina TDS sa sleduje z hľadiska predchádzania problémov údržby.
7. Koloidálna strieborná voda Hladiny TDS sa musia kontrolovať pred tvorbou koloidálneho striebra.
8. Priemysel Vysoká hladina TDS môže mať vplyv na technologické procesy

Medzi hodnotou vodivosti a celkovým množstvom rozpustených tuhých látok – TDS existuje určitý vzťah, takže je možné z nameranej vodivosti (mS/m alebo µS/cm) odhadnúť TDS (ppm). Na prevod sa používa nasledujúci prevod jednotiek:

1 ppm TDS = 1,56 µS/cm = 0,156 mS/m = 0,00156 mS/cm
1 µS/cm = 0,1 mS/m = 0,001 mS/cm = 0,64 ppm TDS

Pomer TDS k elektrickej vodivosti         TDS(ppm) = 1,56 x EC(µS/ cm)

Pomer vodivosti k TDS                          EC(µS/ cm) = 0,64 x TDS(ppm)

Poznámka:
Ak konduktometer zobrazuje hodnotu 100 µS/cm, potom to zodpovedá hodnote TDS 64 ppm (100*0,64).
Ak TDS meter zobrazuje 100 ppm, to zodpovedá 156 µS/cm (100*1,56), atd.

G.