UV lampy

UV lampa poskytuje jednoduchý spôsob dezinfekcie vody pomocou UV žiarenia, ktoré pôsobí na pretekajúcu vodu. Preto je vhodné iba pre vodu bez zákalu, s nízkym obsahom železa a mangánu.  Zákal znižuje prestupnosť svetla vodou a tým znižuje účinnosť. Pred UV Sterilizátor sa odporúča umiestniť mechanickú predfiltráciu za účelom odstránenia kalu a usadenín z vody. Na veľmi tvrdú vodu je UV Sterilizácia menej účinná a odporúča sa použiť o jeden stupeň výkonnejšiu verziu. Životnosť žiarivky je 1 rok, lampa sa umiestňuje na prívod studenej vody do objektu v uzatvorených priestoroch, kde teplota neklesá pod 2oC.

UV lampy – eshop

Výhody UV sterilizácieNevýhody UV sterilizácie
  • do vody nie sú vnášané cudzorodé látky (chemikálie), nevznikajú nežiaduce vedľajšie produkty
  • odpadá potreba manipulácie s chemikáliami, vrátane kontroly ich dávkovania
  • neovplyvňuje chemické zloženie a chuťové vlastnosti vody
  • účinok dezinfekcie nie je trvalý, v rozvodnej sieti môže dôjsť k druhotnej kontaminácii. Preto sa odporúča kombinácia chlórovaním – nižšia dávka
  • životnosť lámp je pomerne nízka –cca 2000 hodín
  • pomerne vysoké nároky na energiu – možnosť zapojenia časového spínača
  • nie je okamžitá kontrola účinnosti zariadenia