Arzén vo vode

arzénArzén

je známy toxický polokov, ktorý sa môže vyskytovať v organickej aj anorganickej forme. Častým pôvodcom arzénu je vďaka ľudskej činnosti hutný priemysel, výroba farbív, či spaľovanie fosílnych palív.

Vplyv na zdravie

Arzén je veľmi jedovatý a pri dlhodobom pôsobení na organizmus môže spôsobovať závažné chronické ochorenia, alergie, ekzémy. Má vplyv na potratovosť a choroby srdce spojené s cievami. Arzén spôsobuje rakovinu (napr. kože) a je mutagénny. Je to nervový jed, ktorý sa ukladá vo vlasoch.

Už po požití vody zo studne s obsahom arzénu 1,3 – 20 mg/l bola zaznamenaná akútna intoxikácia. Prejavuje sa postihnutím zažívacieho ústrojenstva, nervového systému a pokožky.

Vyskytuje sa vo formách As (III) alebo As (V), (As (III) je jedovatejší, ťažšie odstrániteľný)

Limit pre vodu je 0,01 mg/l  (NMH) 

Odstránenie arzénu z vody

Arzén je priľnavý ku železu a filtruje sa teda spoločne s ním. Účinnosť ale môže byť znížená, ak je obsah železa vo vode malý. Ale i to je možné riešiť.

Možno použiť aj absorpčnú filtráciu v tlakovom filtri naplnenom špeciálnou filtračnou zmesou.

Zabezpečíme Vám: