Dusičnany vo vode

Dusičnany

ducičnanyNajčastejšie nachádzame vo vode vysoký obsah dusičnanov, železa alebo mangánu.  Dusičnany sa často používajú ako účinné hnojivá, ktoré zabezpečujú rastlinám potrebné živiny. Najbežnejším zdrojom kontaminácie vody dusičnanmi sú umelo hnojené polia, skládky, priemyselné odpadové vody, otvorené septiky…
V prípade výskytu dusičnanov a mikrobiálneho znečistenia je v prvom rade potrebné odstrániť zdroj (hnojisko, blízky septik, utesniť kanalizáciu, atď.) a až potom pristúpiť k vlastnému čisteniu a dezinfekcii studne. Dusičnany sa odstraňujú z vody selektívne pomocou špeciálnych iónomeničov.

Vplyv dusičnanov na zdravie

Dusičnany sa v tráviacom trakte premieňajú na tzv. nitrozamíny, ktoré sú podozrivé z karcinogénneho účinku. Na základe predpokladu dennej spotreby vody 2 l bola stanovená podľa Zákon č. 74/2023 Z. z. limitná hodnota 50 mg/l. U malých dojčiat, najčastejšie do 6. mesiaca by však konzumácia pitnej vody z obsahom dusičnanov nad 10 mg.l-1 mohla spôsobovať už vyššie spomenutú alimentárnu dojčenskú methemoglobinémiu tzv. zmodranie tela u kojencov. Môžu však škodiť nepriamo aj tým, že sa v tráviacom trakte môžu tvoriť za pomoci baktérií toxickejšie dusitany. Tie reagujú s hemoglobínom (červené krvné farbivo dopravujúce kyslík), ktorý sa redukuje na methemoglobín, a pôsobí aj na ostatné orgány. Methemoglobín nie je schopný prenášať kyslík, preto je ohrozené normálne okysličovanie tkanív. Dusitany zvyšujú riziko infarktu a rakoviny.

Preto je odstránenie dusičnanov z pitnej vody často nutnosťou.

Zabezpečíme Vám: