dusičnany

Dusičnany vo vode

Dusičnany

ducičnanyDusičnany vo vode patria okrem tvrdej vody, vody s vysokým obsahom železa a mangánu k častým problémom. Dusičnany sa najčastejšie používajú ako účinné hnojivá, ktoré zabezpečujú rastlinám potrebné živiny. Najbežnejším zdrojom kontaminácie vody dusičnanmi sú umelo hnojené polia, skládky, priemyselné odpadové vody, otvorené septiky…
V prípade výskytu dusičnanov a mikrobiálneho znečistenia je v prvom rade potrebné odstrániť zdroj (hnojisko, blízky septik, utesniť kanalizáciu, atď.) a až potom pristúpiť k vlastnému čisteniu a dezinfekcii studne. Dusičnany sa prevažne odstraňujú reverznou osmózou, náklady sú však dosť vysoké. Je možné dusičnany selektívne
odstrániť pomocou špeciálnych iónomeničov.

Vplyv dusičnanov na zdravie

Dusičnany sa v tráviacom trakte premieňajú na tzv. nitrozamíny, ktoré sú podozrivé s karcinogénneho účinku. Na základe predpokladu dennej spotreby vody 2 l bola stanovená podľa NV SR č. 354/2006 Z.z. limitná hodnota 50 mg/l. U malých dojčiat, najčastejšie do 6. mesiaca by však konzumácia pitnej vody z obsahom dusičnanov nad 10 mg.l-1 mohla spôsobovať už vyššie spomenutú alimentárnu dojčenskú methemoglobinémiu tzv. zmodranie tela u kojencov. Môžu však škodiť nepriamo aj tým, že sa v tráviacom trakte môžu tvoriť za pomoci baktérií toxickejšie dusitany. Tie reagujú s hemoglobínom (červené krvné farbivo dopravujúce kyslík), ktorý sa redukuje na methemoglobín, a pôsobí aj na ostatné orgány. Methemoglobín nie je schopný prenášať kyslík, preto je ohrozené normálne okysličovanie tkanív. Dusitany zvyšujú riziko infarktu a rakoviny.

Preto je odstránenie dusičnanov z pitnej vody často nutnosťou.

Zabezpečíme Vám: