Naša firma pôsobí v oblasti dodávok a montáží technologických zariadení určených na úpravu vody. Pristupujeme maximálne zodpovedne k riešeniu problémov s vodou, zaručujeme kvalitu vykonanej práce a služieb.

Ponúkame Vám komplexné riešenie úpravy Vašej vody, či už pre rodinné domy, byty, bytové komplexy, chaty, hotely, prevádzky, priemyselné objekty…

V našej ponuke nájdete široké spektrum zariadení, ako sú zmäkčovače vody, filtre, UV lampy, dávkovacie čerpadlá, odstraňovače tvrdosti vody, železa, mangánu, dusičnanov amónnych iónov…

  • osobná konzultáciu priamo u Vás doma
  • individuálny výber správnej technológie na základe rozboru vody
  • široká škála ručných a kontinuálnych meracích prístrojov a zariadení
  • rozbor vody, fyzikálno chemické parametre – tvrdosť vody, dusičnany, dusitany, železo, mangán, amónne ióny, pH, vodivosť, TDS… s vysvetlením výsledkov

Firma AQUANOVA sa zaoberá doúpravou pitnej vody a úpravou surovej vody, meraním a zariadeniami na meranie.