Menu Zavrieť

Zobraziť všetkých 2 výsledkov

 • Akreditovaný odber vody
  25,00

  V prípade, ak potrebujete rozbor vody pre pre príslušné úrady, ako napr. kolaudačný rozbor, pravidelný kontrolný rozbor, vzorku vody musí odobrať pracovník akreditovaného skúšobného laboratória.

  Pre kolaudačné účely je potrebný akreditovaný odber a rozbor v rozsahu „minimálny“.

  Po vykonaní objednávky bude zákazníka kontaktovať pracovník skúšobného laboratória. So zákazníkom si dohodne termín odberu vzoriek.

  Rozbory vody sú vykonávané v spolupráci s akreditovaným laboratóriom, výsledky dodávame v rozsahu do 10 až 14 dní odo dňa vykonania odberu. Protokol o skúške si zákazník môže prevziať osobne, alebo mu bude zaslaný poštou.

  Platiť je možná iba vopred prevodom na bankový účet.

 • Minimalny rozbor vody
  129,00

  Minimálna rozbor pitnej vody  – kolaudačný

  je určený na kontrolu a získavanie informácií o kvalite zdroja pitnej vody, účinnosti technológie na úpravy pitnej vody a o mikrobiologickej kvalite a senzorických vlastnostiach (chuť, pach, farba…)  dodávanej pitnej vody.

  Rozbory sú určené pre fyzické a právnické osoby, ktoré potrebujú kontrolovať kvalitu pitnej vody za účelom:

  • zistenia kvality vody pre súkromné účely,
  • kolaudácie,
  • predpísanej pravidelnej kontroly.

  Pre kolaudačné účely je potrebný akreditovaný odber a rozbor v rozsahu „minimálny“.

  Pre osobné účely si zákazník môže odobrať vzorky sám do vzorkovníc, ktoré mu zapožičiame, doručíme ich po úhrade faktúry za rozbor. Zákazník bude poučený o spôsobe odberu vzoriek. Ak si zákazník odoberie vzorky sám, odber je považovaný za neakreditovaný.

  Minimálny rozbor vody:

  Por. číslo Ukazovateľ Por. číslo Ukazovateľ
  1 Escherichia coli 14 Dusitany
  2 Koliformné baktérie 15 Absorbancia (254 nm, 1 cm)
  3 Enterokoky 16 Amónne ióny
  4 Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC 17 Farba
  5 Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 oC 18 Chemická spotreba kyslíka manganistanom
  6 Živé organizmy 19 Mangán
  7 Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií) 20 Reakcia vody
  8 Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky 21 Chuť
  9 Mŕtve organizmy 22 Teplota
  10 Železité a mangánové baktérie 23 Zákal
  11 Abiosestón 24 Pach
  12 Clostridium perfringens vrátane spór 25 Železo
  13 Dusičnany 26 Vodivosť

  27. Celková tvrdosť vody

  Rozbory vody sú vykonávané v spolupráci s akreditovaným laboratóriom, výsledky dodávame v rozsahu od 10 až 14 dní odo dňa vykonania odberu. Protokol o skúške si zákazník môže prevziať osobne, alebo mu bude zaslaný poštou.

  Platiť je možné len vopred prevodom na bankový účet..

  Akreditované odbery a analýzy v súlade s požiadavkami  a to pre mikrobiologické, biologické, chemické a rádiologické parametre podľa prílohy 1 a 2 Vyhlášky č. 247/2017 Z.z..

  Minimálna analýza  podľa prílohy č. 2, Vyhlášky č. 247/2017 Z.z.  pozostáva z ukazovateľov popísaných v tabuľke vyžšie.