Princíp funkcie zmäkčovania vody.

Proces zmäkčovania prebieha na základe výmeny iónov vápnika a horčíka  za ióny sodíka, ktorý je pre človeka neškodný. Tomuto sa vraví iónová výmena. Po prietoku určitého množstva tvrdej vody je potrebné zachytený vápnik a horčík vypláchnuť, teda zmäkčenie regenerovať.

Regenerácia sa vykonáva slaným roztokom. Soľ je treba kontrolovať a doplňovať v priemere raz za mesiac. Zachytené minerály sú spolu s preplachovou vodou vypustené do odpadu.

Celý cyklus funguje jednoducho, surová vstupná voda preteká pod tlakom cez riadiaci ventil a katexovú vložku, kde dochádza k výmene iónov. Katexová vložka sa regeneruje, premýva soľným roztokom. Ten sa skladuje v soľnej nádobe. Voda vystupuje ďalej trubkou cez riadiaci ventil do odberného miesta už zmäkčená. Celý proces je plne automatický.

Prevádzkové náklady na úpravu vodyŽivicový filter

Prevádzkové náklady na zmäkčovanie vody sa skladajú z nákladov na tabletovú soľ a vodu potrebnú na regeneráciu. Cena za úpravu 1000 l vody je približne 0,02 až 0,11€, v závislosti od tvrdosti vody a jej aktuálnej cene. Náklady na elektrickú energiu predstavujú asi 3,70 € ročne.

Kedy je zmäkčenie vody vhodné

Najčastejšie sa zmäkčenie vody v domácnostiach vykonáva  na hodnotu okolo 1,8 mmol/l (5,6°dH). V priemysle je niekedy potrebná nulová tvrdosť.

Prepočty tvrdosti vody – na prepočet tvrdosti vody sa používajú nasledovné vzťahy: 1 mmol/l = 5,6°dH 1°dH = 0,1783 mmol/l Odporúčaná tvrdosť pitnej vody podľa Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z. uvádza ako odporúčanú hodnotu pre pitnú vodu obsah vápnika a horčíka 1,1 až 5 mmol/l (t. j. tvrdosť vody 6,16 až 28 °dH). Kalkulačka na prepočet tvrdosti vody – externá stránka

Popis
Stupeň tvrdosti [°dH]
Stupeň tvrdosti [mmol/l]
veľmi mäkká < 2,8 < 0,5
mäkká 3,9 – 7 0,7 – 1,25
stredne tvrdá 7,01 – 14 1,26 – 2,5
tvrdá 14,01 – 21 2,51 – 3,75
veľmi tvrdá > 21,01 > 3,76

Prepočty tvrdosti vody :  1 mmol/l = 5,6 °dH   1 °dH = 0,1783 mmol/l[°dH] = stupeň nemecký

Zabezpečíme Vám:
• Rozbor vody
• Bezplatnú konzultáciu a poradenstvo
• Navrhneme optimálne riešenie
Vhodné :
• do domácnosti
• do kancelárie
• na chatu
• menšiu prevádzku

zmäkčovanie vody  princíp funkcie úpravy vody