Dezinfekcia chlórdioxidom

Dezinfekcia Chlórdioxidom – oxidom chloričitým

Najefektívnejšia metóda dezinfekcie vody je použitím chlórdioxidu (ClO2), ktorý je známy ako účinné oxidačné činidlo. Má výrazne vyššie dezinfekčné účinky ako chlór, ale nie je tak závislý na pH. Oxid chloričitý je jedinou dezinfekčnou látkou, ktorá je účinná aj v zakalenej vode. Jeho jedinou nevýhodou je vyššia cena. Chlórdioxid sa vyrába v mieste spotreby z chloritanu sodného pôsobením kyseliny chlorovodíkovej alebo chlóru.  Generátor chlórdioxidu s dávkovacím zariadením a riadeným prietokom je určený na dezinfekciu pitnej vody, teplej vody, odpadovej vody, vody priemyslovej, a chladiacej. Je jednotkou v eliminácii baktérie Legionella, je najúčinnejší pri odstraňovaní biofilmu zo stien potrubia..

Výhody použitia chlórdioxidu oproti chlóru:

 • ma vyšší dezinfečný účinok na baktérie a ich spóry, ničí vírusy, riasy, úspešne eliminuje Legionellu
 • silný dezinfekčný účinok, nie je závislý na pH
 • s organickými látkami netvoria karcinogénne trihalometány (THM, dioxíny, chlórfenoly)
 • lepšie odstraňujú pach a zafarbenie vody
 • vo vode je stabilnejší ako chlór, má dlhotrvajúci účinok
 • oxidačný účinok na železo a mangán
 • netvorí vedľajšie produkty – chlorfenoly
 • nereaguje s amino zlúčeninami

Nevýhody použitia chlórdioxidu oproti chlóru:

 • nutná výroba v mieste použitia pre jeho nestálosť (naopak čiastočná finančná úspora za dovoz chemikálií)
 • menšia rozpustnosť vo vode
 • ťažšia analytická kontrola