,

HI93746-03 Kvapky na meranie obsahu železa – nízky rozsah

240,00 s DPH (200,00 bez DPH)

Rozsah:

0 -400 µg/l Fe,

300 testov

HI93746-03 Kvapky na stanovenie železa v nízkom rozsahu 0 -400 µg/l Fe, 300 testov

Upozornenie: iba rozpustné formy Fe2+ a Fe3+. Metóda TPTZ

Špecifikácia

Symboly nebezpečnosti:

H-vety:
H314, H318

Upozornenie:

U chemických látok a zmesí, ktoré sú konkrétne riešené slovenskou legislatívou a nariadením REACH, požadujeme doklad o oprávnení na manipuláciou s týmito látkami.

Súkromným osobám chemikálie nedodávame.

Iba na profesionálne použitie