,

Nulový roztok pre meranie rozpusteného kyslíka, 500 ml

33,00 s DPH (27,50 bez DPH)

Balenie: fľaša, 500 ml

HI7040L

Na objednávku do 7 pracovných dní

Dostupné na objednávku

Kategórie: , Značka:

Základná špecifikácia:
Symboly nebezpečnosti:

 

H-vety:

H302, H318

Upozornenie:

Pre chemické látky a zmesi, ktoré sú riešené slovenskou legislatívou a nariadením REACH, vyžadujeme predložiť  doklad o oprávnení na manipuláciu s týmito látkami.

Súkromným osobám chemikálie nedodávame.

Iba pre profesionálne použitie

Parametre:
Rozsah dodávky: HI7040-1, 35 ml fľaštička a HI7040-2,  500 ml fľaša