,

HI93711-01 práškové reagencie na celkový chlór, 100 testov

37,20 s DPH (31,00 bez DPH)

Rozsah:  0 až 2,5 mg/l Cl2

100 testov

Metóda DPD.

Dostupnosť 9 na sklade

HI93711-01 práškové reagencie na celkový chlór, 100 testov

Práškové reagencie pre stanovenie voľného chlóru

Rozsah:  0 až 2,5 mg/l Cl2
100 testov
Metóda DPD.

Špecifikácia
Symboly nebezpečnosti:

H-vety:
H372, H315

Upozornenie:
U chemických látok a zmesí, které sú konkrétne riešené slovenskou legislatívou a nariadením REACH, požadujeme doklad o oprávnení na manipuláciou s týmito látkami.

Súkromným osobám chemikálie nedodávame.

Iba pre profesionálne použitie.