Menu Zavrieť

Tag: Adwa

Showing 1–16 of 18 results

 • 35,00 29,00

  Ak Váš prístroj nepracuje správne, najčastejšou príčinou je opotrebovaná elektróda. Jej výmena sa odporúča každé dva roky. Starú sondu jednoducho vytiahnete a novú vsuniete do tela prístroja.

   

   

 • 35,50

  Ak Váš prístroj nepracuje správne, najčastejšou príčinou je opotrebovaná sonda. Odporúča sa je výmena každé dva roky. Výmena je jednoduchá, starú sondu vytiahnete a novú vsuniete do tela prístroja.

 • 39,50

  Ak Váš prístroj nepracuje správne, najčastejšou príčinou je opotrebovaná sonda. Odporúča sa je výmena každé dva roky. Výmena je jednoduchá, starú sondu vytiahnete a novú vsuniete do tela prístroja.

   

 • 45,80

  Ak Váš prístroj nepracuje správne, najčastejšou príčinou je opotrebovaná sonda. Odporúča sa je výmena každé dva roky. Výmena je jednoduchá, starú sondu vytiahnete a novú vsuniete do tela prístroja.

 • 89,00 53,00

  AD33 Vodotesný tester vodivosti 0-1999 μS/cm a teploty ADWA

  • prístroj je úplne odolný voči vlhkosti,
  • Meranie EC je automaticky kompenzované od teploty,
  • vodivostná kalibrácia je automatická jednobodová, ktorú je možné vykonať pomocou kalibračného roztoku,
  • teplotná kalibrácia sa nevykonáva, tester je kalibrovaný vo výrobe,
  • meracia elektróda testera je jednoducho vymeniteľná užívateľom,
  • tester je vybavený tlačidlom „HOLD“, ktoré slúži na „podržanie“ meranej hodnoty,
  • pre dlhšiu životnosť batérií sa prístroj automaticky vypne po 5 minútach nepoužívania.

  Prístroj je dodávaný spolu s jednoducho vymeniteľnou sondou AD33P.

  Ak ste platcom DPH, pokračujte v nákupe TU

   

 • 56,00

  AD11 Vodotesný tester pH s vymeniteľnou elektródou

  AD11 je najvyspelejšie mikroprocesorom riadený vodotesný merací pH prístroj s digitálnym ukazovateľom  teploty.

  • rýchly a stabilný prístroj s vysokou presnosťou merania,
  • sonda pH/teploty je veľmi jednoducho vymeniteľná,
  • dvojriadkový LCD displej zobrazuje hodnotu pH a teploty,
  • kryt prístroja je plne zabezpečený proti vlhkosti,
  • všetky merané údaje pH sú automaticky kompenzované podľa teploty  (ATC)
  • 1 alebo 2 dvojbodová kalibráciu pre pH s automatickým rozpoznaním kalibračného roztoku, z piatich možných,  v pamäti prístroja uložených hodnôt,
  • indikátor stability na LCD displeji,
  • zobrazenie stavu batérie

  pH elektróda musí byť správne skladovaná, je dodávaná v suchom stave.

  Ku všetkým PH metrom DOPORUČUJEME objednať aj čistiaci a uskladňovací roztok! Správna údržba môže predĺžiť životnosť sondy, na ktorú sa vzťahuje iba 6 mesačná zákonná záruka (to platí pre pH meter od akého koľvek výrobcu).

  POZOR!

  Pri nesprávnej, alebo nedostatočnej údržbe nemusí byť uznaná záruka ani v záručnej dobe. Preto doporučujeme si zakúpiť servisnú chémiu a o pH meter sa starať tak, ako predpisuje výrobca.

  Pred prvým použitím odstránťe ochranný kryt elektródy a ponorte ju do uskladňovacieho roztoku (alebo kal. roztoku pH 7,01) aspoň na 2 hodiny. Potom vykonajte kalibráciu. Elektródu vždy skladujte tak, že pridáte pár kvapiek uskladňovacieho roztoku do ochranného krytu.

  Na výrobok bez pH sondy sa vzťahuje záruka 2 roky. Na pH sondu (bez elektroniky) sa vzťahuje záruka 6 mesiacov.

  V prípade, že potrebujete poradiť s výberom správneho prístroja, kontaktujte nás  0948 604 525 

  Veľmi radi vám poradíme 🙂

   

 • 75,00 59,00

  AD12 Vodotesný tester pH a teploty s vymeniteľnou elektródou

  AD12 je najvyspelejšie mikroprocesorom riadený vodotesný merací pH prístroj s digitálnym ukazovateľom  teploty.

  • rýchly a stabilný prístroj s vysokou presnosťou merania,
  • sonda pH/teploty je veľmi jednoducho vymeniteľná,
  • dvojriadkový LCD displej zobrazuje hodnotu pH a teploty,
  • kryt prístroja je plne zabezpečený proti vlhkosti,
  • všetky merané údaje pH sú automaticky kompenzované podľa teploty  (ATC)
  • 1 alebo 2 dvojbodová kalibráciu pre pH s automatickým rozpoznaním kalibračného roztoku, z piatich možných,  v pamäti prístroja uložených hodnôt,
  • indikátor stability na LCD displeji,
  • zobrazenie stavu batérie

  pH elektróda musí byť správne skladovaná, je dodávaná v suchom stave.

  Ku všetkým PH metrom DOPORUČUJEME objednať aj čistiaci a uskladňovací roztok! Správna údržba môže predĺžiť životnosť sondy, na ktorú sa vzťahuje iba 6 mesačná zákonná záruka (to platí pre pH meter od akého koľvek výrobcu).

  POZOR!

  Pri nesprávnej, alebo nedostatočnej údržbe nemusí byť uznaná záruka ani v záručnej dobe. Preto doporučujeme si zakúpiť servisnú chémiu a o pH meter sa starať tak, ako predpisuje výrobca.

  Pred prvým použitím odstránťe ochranný kryt elektródy a ponorte ju do uskladňovacieho roztoku (alebo kal. roztoku pH 7,01) aspoň na 2 hodiny. Potom vykonajte kalibráciu. Elektródu vždy skladujte tak, že pridáte pár kvapiek uskladňovacieho roztoku do ochranného krytu.

  Na výrobok bez pH sondy sa vzťahuje záruka 2 roky. Na pH sondu (bez elektroniky) sa vzťahuje záruka 6 mesiacov.

  V prípade, že potrebujete poradiť s výberom správneho prístroja, kontaktujte nás  0948 604 525 

  Veľmi radi vám poradíme 🙂

  Ak ste platcom DPH, pokračujte v nákupe TU

   

 • 98,00 59,00

  AD31 Vodotesný tester vodivosti, TDS a teploty ADWA

  • prístroj je odolný voči vlhkosti,
  • meranie vodivosti EC a TDS je automaticky kompenzované s teplotou,
  • konverzný faktor EC a TDS môže byť vybraný užívateľom a taktiež koeficient teplotnej kompenzácie β (BETA),
  • tester môže byť jednobodovo kalibrovaný, pomocou kalibračného roztoku,
  • meranie je vysoko presné s indikátorom stability na LCD displeji,
  • indikátor nízkeho stavu batérií, ktorý upozorňuje na potrebnú výmenu
  • elektróda  je jednoducho vymeniteľná.

  Ak ste platcom DPH, pokračujte v nákupe TU

   

 • 96,00 59,00

  AD32  Vodotesný tester vodivosti, TDS a teploty

  • meranie vodivosti EC a TDS je automaticky kompenzované s teplotou,
  • konverzný faktor EC a TDS môže byť vybraný užívateľom a taktiež koeficient teplotnej kompenzácie β (BETA),
  • tester môže byť jednobodovo kalibrovaný, pomocou kalibračného roztoku,
  • meranie je vysoko presné s indikátorom stability na LCD displeji,
  • indikátor nízkeho stavu batérií, ktorý upozorňuje na potrebnú výmenu
  • elektróda  je jednoducho vymeniteľná.

  Ak ste platcom DPH, pokračujte v nákupe TU

  Rozsah balenia:

   • ochranný kryt meracej elektródy
   • 4 x 1.5V batéria
   • užívateľským manuálom
    Súčasťou dodávky je aj kalibračný roztok 12,88 mS.

   

 • 89,00 59,00

  AD35 Vodotesný tester vodivosti 0-200 μS/cm a teploty ADWA

  • úplne odolný voči vlhkosti.,
  • všetky merania vodivosti EC sú automaticky kompenzované s teplotou,
  • vodivostná kalibrácia je automatická jednobodová, ktorú je možné vykonať pomocou kalibračného roztoku,
  • teplotná kalibrácia sa nevykonáva, tester je kalibrovaný vo výrobe,
  • meracia elektróda testera je jednoducho vymeniteľná užívateľom,
  • tester je vybavený tlačidlom „HOLD“, ktoré slúži na „podržanie“ meranej hodnoty,
  • prístroj automaticky vypne po 5 minútach nepoužívania.

  Prístroj je dodávaný spolu s jednoducho vymeniteľnou sondou AD35P.

  Ak ste platcom DPH, pokračujte v nákupe TU

   

 • 69,90

  Ak Váš prístroj nepracuje správne, najčastejšou príčinou je opotrebovaná sonda. Odporúča sa je výmena každé dva roky. Výmena je jednoduchá, starú sondu vytiahnete a novú vsuniete do tela prístroja.

  Údržba elektródy

  V prípade, že pH meter nepoužívate, elektródu opláchnite vodou. Do ochranného krytu nalejte malé množstvo uskladňovacieho roztoku. Elektródu nikdy neuskladňujte v destilovanej alebo demineralizovanej vode!

  Namočením elektródy do čistiaceho roztoku na 30 minút predĺžite jej životnosť. Prístroj nakalibrujte.

   

 • 73,60

  Ak Váš prístroj nepracuje správne, najčastejšou príčinou je opotrebovaná sonda. Odporúča sa je výmena každé dva roky. Výmena je jednoduchá, starú sondu vytiahnete a novú vsuniete do tela prístroja.

  Pre meracie prístroje: AD111, AD130, AD131, AD 132

  Ak ste platcom DPH, pokračujte v nákupe TU

 • 99,00 86,00

  AD14 Vodotesný tester pH, ORP a teploty s vymeniteľnou elektródou

  Patrí medzi najvyspelejšie vodotesné pH/ORP-metre na trhu, ktoré sú riadené microprocessorom.

   • veľký dvojriadkový LCD dispej,
   • kryt prístroja je vodotesný,
   • všetky merania pH sú automaticky kompenzované podľa teploty (ACT), teplota ja zobrazená v buď v jednotkách oC alebo oF,
   • displej zobrazuje grafické symboly, ktoré vás prevedú sériou operácií,
   • kalibrácia je jednobodová, alebo dvojbodová s automatickým rozpoznaním kalibračného roztoku, kalibrácia prebieha oproti piatim hodnotám kalibračných roztokov uložených do pamäte,
   • Kalibrácia na ORP a teplotu je vykonaná vo výrobe,
   • Na LCD displeji je samostatná kontrolka stability,
   • Obsahuje funkciu HOLD pre podržanie meranej hodnoty,
   • indikátor nízkeho stavu batérie,
   • prepínanie merania ORP alebo teploty je uskutočnené jedným potlačením tlačidla SET.
   • meracia elektróda je dodávaná spolu s prístrojom a je jednoducho vymeniteľná (pH/ORP/teplota).

  pH elektróda musí byť správne skladovaná, je dodávaná v suchom stave.

  Ku všetkým PH metrom DOPORUČUJEME objednať aj čistiaci a uskladňovací roztok! Správna údržba môže predĺžiť životnosť sondy, na ktorú sa vzťahuje iba 6 mesačná zákonná záruka (to platí pre pH meter od akého koľvek výrobcu).

  POZOR!

  Pri nesprávnej, alebo nedostatočnej údržbe nemusí byť uznaná záruka ani v záručnej dobe. Preto doporučujeme si zakúpiť servisnú chémiu a o pH meter sa starať tak, ako predpisuje výrobca.

  Ak ste platcom DPH, môžete pokračovať v nákupe aj TU

   

   

 • 176,00

  AD110 Prenosný profesionálny pH meter/teplota

  AD11O je pevné meracie zariadenie určené na meranie pH a teploty 

  • automatická kalibrácioa pH,
  • funkcioa HOLD pre podržanie meranej hodnot,
  • signalizuje vybitú batériu, zobrazuje teplotu merania,
  • automatická jednobodová alebo dvojbodová kalibrácia,
  • teplotná kompenzácia automatická pri 25 oC ,
  • kalibrácia sa vykonáva pomocou kalibračných roztokov (pH 4.01, pH 7,01 a pH 10,01), prístroj sa automaticky vypne po 8 minútach nepoužívania, čo šetrí energiu a predlžuje životnosť batérie.

  pH elektróda musí byť správne skladovaná, je dodávaná v suchom stave.

  Ku všetkým PH metrom DOPORUČUJEME objednať aj čistiaci a uskladňovací roztok! Správna údržba môže predĺžiť životnosť sondy, na ktorú sa vzťahuje iba 6 mesačná zákonná záruka (to platí pre pH meter od akého koľvek výrobcu).

  POZOR!

  Pri nesprávnej, alebo nedostatočnej údržbe nemusí byť uznaná záruka ani v záručnej dobe. Preto doporučujeme si zakúpiť servisnú chémiu a o pH meter sa starať tak, ako predpisuje výrobca.

  Pred prvým použitím odstránťe ochranný kryt elektródy a ponorte ju do uskladňovacieho roztoku (alebo kal. roztoku pH 7,01) aspoň na 2 hodiny. Potom vykonajte kalibráciu. Elektródu vždy skladujte tak, že pridáte pár kvapiek uskladňovacieho roztoku do ochranného krytu.Na výrobok bez pH sondy sa vzťahuje záruka 2 roky. Na pH sondu (bez elektroniky) sa vzťahuje záruka 6 mesiacov.

  Ak ste platcom DPH, pokračujte v nákupe TU

   

 • 199,00

  AD111  ADWA  je pevné meracie zariadenie určené na meranie pH, ORP a teploty

   • s automatickou kalibráciou pH,
   • funkciou HOLD pre podržanie meranej hodnoty,
   • signalizácia vybitej batérie, zobrazuje teplotu merania,
   • kalibrácia sa vykonáva pomocou kalibračných roztokov (pH 4.01, pH 7,01 a pH 10,01),
   • prístroj sa automaticky vypne po 8 minútach nepoužívania, čo šetrí energiu a predlžuje životnosť batérie.

  Kalibrácia parametra ORP sa vykonáva vo výrobe.Prepínanie merania pH, ORP alebo teploty  je uskutočnené jedným potlačením tlačidla SET.

  Prístroj je dodávaný bez ORP elektródy AD3230B! Možnosť objednať.

  pH elektróda musí byť správne skladovaná, je dodávaná v suchom stave.

  Ku všetkým PH metrom DOPORUČUJEME objednať aj čistiaci a uskladňovací roztok! Správna údržba môže predĺžiť životnosť sondy, na ktorú sa vzťahuje iba 6 mesačná zákonná záruka (to platí pre pH meter od akého koľvek výrobcu).

  POZOR!

  Pri nesprávnej, alebo nedostatočnej údržbe nemusí byť uznaná záruka ani v záručnej dobe. Preto doporučujeme si zakúpiť servisnú chémiu a o pH meter sa starať tak, ako predpisuje výrobca.

  V prípade, že potrebujete poradiť s výberom správneho prístroja, kontaktujte nás  0948 604 525 

  Veľmi radi vám poradíme 🙂