,

HI93738-01 reagencie na stanovenie chlórdioxidu ClO2, 100 testov

114,00 s DPH (95,00 bez DPH)

Reagencie pre stanovenie chlórdioxidu – 100 testov

Rozsah:

0,00 až 2,00 mg/l

HI93738-01 Náhradné reagencie na stanovenie obsahu chlórdioxidu ClO2 vo vode, 100 testov

Špecifikácia

Symboly nebezpečnosti:

H-vety:

H314, H318, H412

Upozornenie:

U chemických látok a zmesí, které sú konkrétne riešené slovenskou legislatívou a nariadením REACH, požadujeme doklad o oprávnení na manipuláciou s týmito látkami.

Súkromným osobám chemikálie nedodávame.

Iba pre profesionálne použitie.