Menu Zavrieť

Tag: Hanna Instruments

Showing 1–16 of 51 results

 • 11,50

  Práškové reagencie pre stanovenie voľného chlóru, pre vreckový fotometer HI 701, na 25 testov.  0 až 2,50 mg/l Cl2

  Metóda: DPD, adaptácia metódy USEPA 330.5. Reakciou DPD s chlórom vzniká ružové zafarbenie.

  Základná špecifikácia:

  Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná

 • 11,50

  Práškové reagencie pre stanovenie celkového chlóru, pre vreckový fotometer HI 711, na 25 testov.  0 až 3,50 mg/l Cl2

  Metóda: DPD, adaptácia metódy USEPA 330.5. Reakciou DPD s chlórom vzniká ružové zafarbenie.

  Špecifikácia

  Symboly nebezpečnosti:

  H-vety:
  H372, H315

  Upozornenie:

  U chemických látok a zmesí, ktoré sú konkrétne riešené slovenskou legislatívou a nariadením REACH, požadujeme doklad o oprávnení na manipuláciou s týmito látkami.

  Súkromným osobám chemikálie nepredávame

 • Zástupný
  14,00

  Viečko pre kyvetu  HI731331 pre radu HI95 a 96, (10ml), 4 ks

 • set na kontrolu kalibrácie
  15,00

  Set na kontrolu kalibrácie pre tester HI701 na meranie voľného chlóru vo vode

  HI701-11

  Bezpečnostný list na stiahnutie

   

 • set na kontrolu kalibrácie
  15,00

  Set na kontrolu kalibrácie pre tester HI761 na meranie celkového chlóru vo vode. Nízky rozsah

  HI761-11

   

   

 • set na kontrolu kalibrácie
  15,00

  Set na kontrolu kalibrácie pre tester HI762 na meranie voľného chlóru vo vode. Nízky rozsah

  HI762-11

   

   

 • HI7004L Kalibračný roztok
  18,00

  Kalibračný roztok pH 4,01. Analytický certifikát na vyžiadanie.

  Balenie: fľaša, 500 ml

  Expiračná doba: 2 roky

  Základná špecifikácia:

  Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná.

 • HI7007L Kalibračný roztok
  18,00

  Kalibračný roztok pH 10,01. Analytický certifikát na vyžiadanie.

  Balenie: fľaša, 500 ml

  Expiračná doba: 2 roky

  Základná špecifikácia:

  Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná.

 • HI7010L Kalibračný roztok
  18,00
  HI7010L kalibračný roztok pH 10,01, 500 ml

  Kalibračný roztok pH 10,01. Analytický certifikát na vyžiadanie.

  Balenie: fľaša, 500 ml

  Expiračná doba: 2 roky

  Základná špecifikácia:

  Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná.

 • HI93710-01 Kvapky na pH
  24,50

  Reagencie pre 100 fotometrických stanovení

  pH, 6,5 až 8,5

  metóda: fenolová červeň

  Základná špecifikácia:

  Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná

 • Mi0001
  26,50

  HI731331 Sklenená kyveta pre radu prístrojov Hanna Instruments HI 95 a 96 (4 ks)

 • 27,00

  Pomocou štandardných roztokov si môžete preveriť presnosť ORP elektródy. Ponorením elektródy do roztoku by ste mali namerať rozsah 200 až 275 mV pri 25°C. Ak je hodnota mimo rozsahu, očistite elektródu roztokom pre predbežnú úpravu. Použite HI7092 na oxidujúcu alebo HI7091 pre redukujúcu úpravu.

  Základná špecifikácia:

  Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná.

 • HI95762-01voľný chlór LR
  27,50

  Reagencie na celkový chlór – nízky rozsah, 100 testov

  Rozsah 0.000 až 0.500 mg/L

  Metóda: DPD, adaptácia metódy USEPA 330.5. Reakciou DPD s chlórom vzniká ružové zafarbenie.

  Špecifikácia

  Symboly nebezpečnosti:

  H-vety:
  H372, H315

  Upozornenie:

  U chemických látok a zmesí, ktoré sú konkrétne riešené slovenskou legislatívou a nariadením REACH, požadujeme doklad o oprávnení na manipuláciou s týmito látkami.

  Súkromným osobám chemikálie nedodávame.

 • HI95762-01voľný chlór LR
  27,50

  Reagencie na voľný chlór – nízky rozsah, 100 testov

  Rozsah 0.000 až 0.500 mg/l

  Metóda: DPD, adaptácia metódy USEPA 330.5. Reakciou DPD s chlórom vzniká ružové zafarbenie.

  Základná špecifikácia:

  Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná

 • 28,90

  Reagenty pre stanovenie alkality, pre fotometer HI775, na 25 testov.

  Metóda: Kolorimetrická, pre sladkovodné vzorky. Reakciou s činidlom vzniká komplex žltej až modrej farby.

  Základná špecifikácia:

  Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná

 • HI95762-01voľný chlór LR
  29,90

  HI93701-01 práškové reagencie na voľný chlór

  Práškové reagencie pre stanovenie voľného chlóru

  Rozsah:  0 až 2,50 mg/l Cl2
  100 testov
  Metóda DPD.

  Základná špecifikácia:

  Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná.