,

HI701-25 Práškové reagencie na stanovenie voľného chlóru

18,00 s DPH (15,00 bez DPH)

Rozsah:

0 až 2,50 mg/l Cl2

25 testov

Práškové reagencie pre stanovenie voľného chlóru, pre vreckový fotometer HI 701, na 25 testov.  0 až 2,50 mg/l Cl2

Metóda: DPD, adaptácia metódy USEPA 330.5. Reakciou DPD s chlórom vzniká ružové zafarbenie.

Základná špecifikácia:

Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná