,

HI93701-T Kvapky pre celkový chlór

64,00 s DPH (53,33 bez DPH)

Rozsah merania 0 až 5,00 mg/L Cl2.

Celé balenie pre cca 300 meraní

HI93701-T Kvapkové reagencie pre meranie celkového chlóru vo vode

Roztok a DPD činidlo pre stanovenie celkového chlóru. Vhodné pre pitnú a bazénovú vodu s nízkou teplotou.

Rozsah merania 0 až 5,00 mg/L Cl2.

Balenie pre 300 meraní, expiračná doba min. 1 rok.

Odporúčanie: Roztoky spotrebovať do 4 týždňov od otvorenia. Kvapalná forma DPD je vhodná pre pitné vody s nízkou teplotou, čo zaručuje rýchlejšiu reakciu.

Základná špecifikácia

Symboly nebezpečnosti:

HI93701A-T

HI93701B-T

HI93701C-T

H-věty:

HI93701A-T – H290, H314, H319

HI93701B-T – H290, H314, H318

HI93701C-T – H372, H315