pH a ORP kontroler s peristaltickými čerpadlami bez analógového výstupu

1.859,00 s DPH (1.549,17 bez DPH)

Dostupné na objednávku

pH a ORP kontroler s peristaltickými dávkovacími čerpadlami bez analógového výstupu

BL120-10 kontroler s dvomi peristaltickými dávkovacími čerpadlami je systém určený na udržiavanie kvality dezinfekčnej vody v bazénoch, vírivkách a kúpeľoch. Verzia je in-line model umožňuje priamu inštaláciu sondy a injektora do existujúceho potrubia.  Medzi ďalšie funkcie BL120 patria LED indikátory pre dávkovanie, stav prístroja a servis, zobrazenie grafu v reálnom čase, programovateľné alarmy a ochrana heslom.

Peristaltický dávkovací systém
BL120 je vybavený dvoma peristaltickými dávkovacími čerpadlami s odolnou hadičkou. Pri použití membránového čerpadla sa plynný chlór vznikajúci pri odplynení môže zhromažďovať v hlave čerpadla, čo vedie k zavzdušneniu. Peristaltické čerpadlá tento problém nemajú,  používajú valčeky a hadičky.

Proporcionálne ovládanie čerpadla
BL120 obsahuje proporcionálne riadené dávkovacie čerpadlá. Na základe citlivosti procesu na pridávanie chemikálií umožňujú tieto ovládače užívateľovi nastaviť proporcionálne pásmo. Toto nastavenie určuje množstvo času, počas ktorého čerpadlá dávkujú, ako percento odchýlky od nastavenej hodnoty, čo umožňuje veľmi jemné ovládanie pri udržiavaní požadovanej hodnoty.

Nastaviteľný prietok
Prietok z dávkovacích čerpadiel je nastaviteľný od 0,5 do 3,5 l/h. čo umožňuje lepšiu kontrolu pri udržiavaní požadovanej hodnoty.

Súhlas s dávkovaním ORP
Pri dezinfekcii chlórom existuje inverzný vzťah medzi pH a ORP. Keď sa hladina pH zvyšuje, hladina ORP klesá. BL120 využíva funkciu súhlasu s dávkovaním, ktorá nebude dávkovať chlór, kým sa najprv neupraví hodnota pH, pretože je možné mať nízku hodnotu ORP, aj keď je chlóru dostatok. Funkcia súhlasu s dávkovaním zabraňuje plytvaniu chemikáliami a zabraňuje vyššej koncentrácii chlóru, ako je potrebné.

Nastaviteľný prietok
Prietok z dávkovacích čerpadiel je nastaviteľný od 0,5 do 3,5 l/h. Väčšie vodné plochy vyžadujú dávkovanie väčšieho množstva chemikálií ako malé telesá, pretože na uskutočnenie zmeny v odčítaní je potrebných viac chemikálií. Nastaviteľný prietok, podobne ako proporcionálne pásmo, umožňuje lepšiu kontrolu pri udržiavaní požadovanej hodnoty.

Pripojenia a displej

Všestranný displej BL120 umožňuje tri režimy obrazovky. LCD môže zobraziť všetky tri parametre naraz, 3-sekundový cyklus jednotlivých parametrov alebo zobrazenie grafu v reálnom čase s možnosťami výberu parametrov, priblíženia a vyvolania protokolu.

Viacfarebné LED indikátory
BL120 ponúka viacero LED indikátorov pre stav, servis a prevádzku čerpadla. LED STATUS mení farbu podľa prevádzkového stavu; zelená, keď sú nastavenia v dosahu, žltá, keď je potrebný zásah používateľa, a červená pri problémoch. LED SERVICE signalizuje všetky alarmy a procesné chyby, ktoré sa vyskytli v riadiacej jednotke.

Automatické zaznamenávanie
Hodnoty pre každý parameter sa automaticky zaznamenávajú každých 10 sekúnd. Pri každej kalibrácii prístroja alebo na začiatku nového dňa sa spustí nový protokol. Zaznamenané údaje zahŕňajú hodnoty pH, ORP a teploty, posledné kalibračné údaje, konfiguráciu nastavenia a akékoľvek údaje o udalostiach. Každý protokol je uložený ako súbor .csv pre jednoduchý prenos.

USB pripojenie
Na prezeranie a ukladanie môžu používatelia jednoducho prenášať dáta do PC pomocou flash disku a USB portu.

 

 

Špecifikácia

 

lektróda HI1036-1802 Multiparameter Digital pH,

ORP, teplotná sonda

Teplotná sonda Nerezová teplotná sonda HI7662-T s 1 m (3,3′) káblom (súčasť balenia)

Na stiahnutie

Informačný katalóg