,

HI735-25 Reagencie pre stanovenie celkovej tvrdosti vody

38,40 s DPH (32,00 bez DPH)

Dostupné na objednávku

HI735-25 Reagencie pre stanovenie celkovej tvrdosti vody, 25 testov

Používa adaptáciu USEPA 130.1 na určenie celkovej tvrdosti v nízkom rozsahu. Tieto vysokokvalitné reagencie sú zreteľne označené číslom šarže a dátumom exspirácie na každom balení, aby sa dala sledovať. Výsledky sa zobrazia v ppm ako CaCO3

Presné meranie

Vzorka by nemala obsahovať žiadne nečistoty. Kyveta umiestnená do meracej cely musí byť zvonku suchá a bez odtlačkov prstov, oleja alebo nečistôt.

Trasenie kyvety môže vytvárať bubliny, ktoré spôsobujú vyššie hodnoty merania. Ak chcete získať presné merania, odstráňte takéto bubliny krúžením alebo jemným poklepaním na kyvetu.

Po pridaní činidla nenechávajte zreagovanú vzorku stáť príliš dlho, inak sa stratí presnosť.

Po odčítaní je dôležité vzorku ihneď zlikvidovať, inak by sa sklo mohlo natrvalo zafarbiť.