,

HI721-25 regencie pre stanovenie železa

16,00 s DPH (13,33 bez DPH)

Práškové reagencie pre stanovenie železa vo vode
pre vreckový fotometer HI721, na 25 testov
Metóda: adaptácia EPA 215B, reakcia s fenantrolínom.

Dostupné na objednávku

HI721-25 regencie pre stanovenie železa

Metóda s fenantrolínom

Špecifikácia
Symboly nebezpečnosti:

H-vety:
H302, H318, H412

Upozornenie:

U chemických látok a zmesí, ktoré sú konkrétne riešené slovenskou legislatívou a nariadením REACH, požadujeme doklad o oprávnení na manipuláciou s týmito látkami.

Súkromným osobám chemikálie nedodávame.

Iba pre profesionálne použitie.