,

HI93738-03 reagencie na stanovenie chlórdioxidu ClO2, 300 testov

338,00 s DPH (281,67 bez DPH)

Reagencie pre stanovenie chlórdioxidu – 300 testov

Rozsah:

0,00 až 2,00 mg/l

HI93738-03 Náhradné reagencie na stanovenie chlórdioxidu ClO2 vo vode, 300 testov

Špecifikácia
Symboly nebezpečnosti:

H-vety:
H314, H318, H412

Upozornenie:

U chemických látok a zmesí, ktoré sú konkrétne riešené slovenskou legislatívou a nariadením REACH, požadujeme doklad o oprávnení na manipuláciou s týmito látkami.

Súkromným osobám chemikálie nedodávame.

Iba pre profesionálne použitie.