Stanovenie tvrdosti vody

8,00 s DPH (6,67 bez DPH)

Stačí poslať vzorku vody v plastovej nádobe o objeme 0,3 l poštou. Nádoba musí byť naplnená po okraj (do plna)!

Vodu môžete priniesť aj na našu adresu, alebo prídeme k Vám a odber vykonáme na mieste (po dohode).

Postup odberu vzorky vody:

    1. Vodu z kohútika nechajte odtekať po dobu cca 5 min.
    2. Naberte do čistej plastovej nádoby vodu po okraj ( 0,2 až 0,3 ml).
    3. Pevne uzatvorte, zabalte do vhodného obalu a pošlite na našu adresu.

Chlormont, s.r.o.

Pohranice 510
951 02 Pohranice

0948 604 525

Výsledok celkovej tvrdosti Vašej vody Vám vieme oznámiť  v deň doručenia vody na email.

Tvrdosť vody stanovujeme fotometricky.