,

HI93746-01 Kvapky na meranie obsahu železa – nízky rozsah

80,00 s DPH (66,67 bez DPH)

Rozsah:

0 -400 µg/l Fe,

100 testov

HI93746-01 Kvapky na stanovenie železa v nízkom rozsahu 0 -400 µg/l Fe, 50 testov

Upozornenie: iba rozpustné formy Fe2+ a Fe3+. Metóda TPTZ

Základná špecifikácia

Symboly nebezpečnosti:

H-vety:

H314, H318

Upozornenie:

U chemických látok a zmesí, které sú konkrétne riešené slovenskou legislatívou a nariadením REACH, požadujeme doklad o oprávnení na manipuláciou s týmito látkami.

Súkromným osobám chemikálie nedodávame.

Iba pre profesionálne použitie.