,

HI711-25 Práškové reagencie na stanovenie celkového chlóru

18,00 s DPH (15,00 bez DPH)

Rozsah:

0 až 3,50 mg/l Cl2

25 testov

Práškové reagencie pre stanovenie celkového chlóru, pre vreckový fotometer HI 711, na 25 testov.  0 až 3,50 mg/l Cl2

Metóda: DPD, adaptácia metódy USEPA 330.5. Reakciou DPD s chlórom vzniká ružové zafarbenie.

Špecifikácia

Symboly nebezpečnosti:

H-vety:
H372, H315

Upozornenie:

U chemických látok a zmesí, ktoré sú konkrétne riešené slovenskou legislatívou a nariadením REACH, požadujeme doklad o oprávnení na manipuláciou s týmito látkami.

Súkromným osobám chemikálie nepredávame