,

HI95761-01 Práškové reagencie na celkový chlór – Nízky rozsah

37,20 s DPH (31,00 bez DPH)

Rozsah:
Rozsah 0.000 až 0.500 mg/l
100 testov

Dostupnosť 8 na sklade

Reagencie na celkový chlór – nízky rozsah, 100 testov

Rozsah 0.000 až 0.500 mg/L

Metóda: DPD, adaptácia metódy USEPA 330.5. Reakciou DPD s chlórom vzniká ružové zafarbenie.

Špecifikácia

Symboly nebezpečnosti:

H-vety:
H372, H315

Upozornenie:

U chemických látok a zmesí, ktoré sú konkrétne riešené slovenskou legislatívou a nariadením REACH, požadujeme doklad o oprávnení na manipuláciou s týmito látkami.

Súkromným osobám chemikálie nedodávame.

Možno by sa Vám páčilo…