TwinOxide, bezchlórová dezinfekcia, 50 l

172,80 s DPH (144,00 bez DPH)

Balenie: 1 sada komponentov A a B

A 1 kg,  B 1 kg

Na prípravu 50 l  roztoku oxidu chloričitého

Dostupnosť 21 na sklade

Kategória:

TwinOxide, komponent A 1 kg a B 1 kg, pre prípravu 50 l 0,3% roztoku bezchlórovej dezinfekcie vody.

Hlavné výhody:
 • roztok sa pripravuje až v momente potreby, čo zaručuje dlhú trvanlivosť a skladovateľnosť. V suchom stave je možné zložky skladovať až 5 rokov!
 • je veľmi vhodný na dezinfekciu pitnej vody a úpravu úžitkovej vody. Zlepšuje vlastnosti vody, t. j. chuť, zápach, farba,
 • iba jedným litrom nariedeného prípravku TwinOxide – 0,3% roztoku ClO2 môžete pri dávkovaní 0,05 – 0,2 mg/l vydezinfikovať až 60000 l vody. (množstvo spotrebovaného TwinOxidu samozrejme závisí od použitej dávky a kvality vody)
 • TwinOxide má na rozdiel od chlórových prípravkov výrazne lepšie dezinfekčné schopnosti, ktoré takmer nezávisia od hodnoty pH vody (4-10). Nevznikajú ani vedľajšie škodlivé produkty, napr. chlór, chloritany… Iba v minimálnom množstve vznikajú ako vedľajšie produkty neškodné soli.
 • aplikácia je veľmi jednoduchá, môžete použiť už existujúcu technológiu dávkovania a systémy riadenia  (dávkovacie čerpadlo riadené impulzným vodomerom), jestvujúce rozvody.  Návod na prípravu TwinOxide
Mikrobiologické výhody:
 • silné a účinné mikrobiologické činidlo s nízkou reakčnou dobou pôsobí v širokom rozsahu hodnôt pH (pH 4-10),
 • spoľahlivo a účinne likviduje až 99,9 % bežne sa vo vode vyskytujúcich baktérií, vírusov, plesní, rias, prvokov a siníc (vrátane Legionelly, Pseudomonady),
 • nemení senzorické vlastnosti vody (nevytvára zápach po chlóre),
 • roztok oxidu chloričitého je stabilný,
 • je silné oxidačné činidlo,
 • efektívne odstraňuje biofilm,
 • nezostávajú rezistentné mikroorganizmy.
Ekologické výhody:
 • nevytvára chlorderiváty ako napr. TRIHALOMETÁN, MUTAGÉN X, HALOGENOCTOVÁ KYSELINA.,
 • nízké zostatkové koncentrácie dezinfekčného prostriedku,
 • minimála záťaž odpadových vôd.

Prípravok TwinOxide spĺňa prísne požiadavky WHO, ktoré sú kladené na pitnú vodu

KBU TwinOxide Oxid chloričitý 0,3 PDF

KBU Twinoxide, komponent A, PDF

KBU Twinoxide, komponent B, PDF

Upozornenie:

Nad hladinou roztoku prípravku sa vytvára plynná fáza obsahujúca 4 objemové% oxidu
chloričitého, možné nebezpečenstvá:
H330 Veľmi toxický pri inhalácii.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H315 Dráždi kožu.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
EUH 018 Pri použití môže vytvárať horľavé alebo výbušné zmesi pár so vzduchom.

HI97738 fotometer pre stanovenie chlórdioxidu

Aplikácia - pitná voda

Aplikácia TwinOxide® na úpravu vody 

 TwinOxide je unikátny dezinfekčný prostriedok na báze oxidu chloričitého. Neobsahuje žiadny chlór! 

Preprava a manipulácia je bezpečná, pretože základné komponenty A a B sú sypké, zabalené v plastových dózach. Vlhku odolné balenie zaručuje dlhú trvanlivosť a skladovateľnosť komponentov až po dobu 5 rokov. 

Jednoduchá príprava rozmiešaním dvoch sypkých komponentov do predpísaného objemu vody. Samovoľnou reakciou vzniká po šiestich hodinách TwinOxide (0,3% roztok oxidu chloričitého) s vysokou čistotou účinnej látky 99,9 %. Stabilita koncentrovaného roztoku je až 60 dní. 

Jednoduchá aplikácia zo zásobnej nádoby dávkovacím čerpadlom riadeným impulzným vodomerom. Nie sú potrebné žiadne zložité zariadenia. 

Vysoká účinnosť proti všetkým baktériám, vírusom, plesniam a riasam. Krátka reakčná doba a nízka dávka. 

Použitie  Odporúčaná koncentrácia v mg/l (ppm)  Objemový pomer Twinoxide/voda 
Hygienické zabezpečenie pitnej vody  0,1 – 0,5  33 – 165 ml na 1 m3 vody 
Sanitácia vodovodného systému a studní  1 až 50  od 330 ml – 1,65 litrov na 1 m3 
Sanitácia vodojemu – eliminácia biofilmu a plesní (aplikácia nástrekom systémom WAP)     

riedenieí 1:2 alebo 1:1 

Deodorizácia vody (napr. oxidácia sulfánu, 

oxidácia organických látok) 

1 – 5  od 330 ml – 1,65 litrov na 1 m3 vody 
Dávka TwinOxide závisí od miery mikrobiálnej kontaminácie/obsahu cieľových látok a doby účinku 

dezinfekčného/oxidačného zásahu. Dávku konzultujte s dodávateľom prípravku TwinOxide! 

 

Výhody TwinOxide® 

Ošetrená voda je zbavená všetkých mikroorganizmov a vírusov a hygienicky zabezpečená 

Jednoduchá inštalácia a aplikácia dávkovacím čerpadlom + impulzným vodomerom 

Účinne odstraňuje mikrobiálny biofilm a inkrusty z potrubia 

Oxiduje a rozkladá organické látky spôsobujúce zápach 

Nevytvára zdraviu škodlivé vedľajšie produkty 

Nemení senzorické vlastnosti vody 

Nezvyšuje korozivitu vody 

Apliacia - bazénová voda

Dezinfekcia vody 

bazén – vírivá vaňa 

TwinOxide je unikátny dezinfekčný prostriedok na báze oxidu chloričitého. Neobsahuje žiadny chlór! 

Preprava a manipulácia je bezpečná, pretože základné komponenty A a B sú sypké, zabalené v plastových dózach. Vlhku odolné balenie zaručuje dlhú trvanlivosť a skladovateľnosť komponentov až po dobu 5 rokov. 

Jednoduchá príprava rozmiešaním dvoch sypkých komponentov do predpísaného objemu vody. Samovoľnou reakciou vzniká po šiestich hodinách TwinOxide (0,3% roztok oxidu chloričitého) s vysokou čistotou účinnej látky 99,9 %. Stabilita koncentrovaného roztoku je až 60 dní. 

Jednoduchá aplikácia zo zásobnej nádoby dávkovacím čerpadlom riadeným impulzným vodomerom. Nie sú potrebné žiadne zložité zariadenia. 

Vysoká účinnosť proti všetkým baktériám, vírusom, plesniam a riasam. Krátka reakčná doba a nízka dávka. 

 Výhody TwinOxide® 

Veľmi efektívne odstraňuje nebezpečný biofilm a zabraňuje jeho opätovnému vytvoreniu po celú dobu správneho používania 

Nespôsobuje alergické reakcie, nedráždi a nevysušuje pokožku, nedráždi nosnú sliznicu, nespôsobuje pálenie očí 

Žiadny chlórový zápach a príjemnejší zážitok z kúpania v priezračne modrej vode Nevznikajú žiadne  nebezpečné chlórované organické látky ani iné látky nebezpečné či podozrivé z karcinogenity 

Minimálne korozívne účinky, v prípade predávkovania nehrozí bezprostredné riziko pre návštevníkov bazéna či obsluhe 

Komfortné užívanie bazéna a vírivej vane bez použitia chlóru a tvorby vedľajších produktov  

Vykazuje výborné dezinfekčné výsledky v širokom rozmedzí hodnôt pH od 4 do 10  

Znižuje počet nutných čistiacich preplachov technológie, a preto tak šetrí nutné prevádzkové náklady 

Znižuje množstvo používaných chemikálií nutných na mikrobiologické a teda požadované zabezpečenie vody 

Dávkovanie 

Manuálne 

 1. do odmerky (napr. odmerný valec) nalejte zo zásobného barelu (cez zavzdušňovací kohút) potrebné množstvo vopred pripraveného zásobného roztoku TwinOxide,
 2. celý objem z odmerky nalejte do napustenej vane a spustite vírenie, aby sa dezinfekcia rovnomerne premiešala v celom objeme vane (bez prevzdušňovania).

Automatické 

 1. dávkovanie prostredníctvom dávkovacieho čerpadla,
 2. meranie a regulácia koncentrácie TwinOxide pomocou sondy na oxid chloričitý alebo manuálnym meraním DPD1/Glycín (viac viď „Meranie“).

Spôsob prevádzkovania 

Nepretržitá prevádzka 

 • udržujte stálu koncentráciu TwinOxide vo vode medzi 0,2 – 0,3 mg/l 
 • iniciačná dávka zásobného roztoku TwinOxide na 100 litrov vody je 7-10 ml 

Nárazová prevádzka 

 • ak dezinfekcia vody nie je riadená automaticky a vykonáva sa nárazovo, pred každým ďalším návštevníkom alebo skupinou návštevníkov, odporúčame vyššiu koncentráciu TwinOxide okolo 0,6 mg/l  
 • dávka zásobného roztoku TwinOxide na 100 litrov vody je 20 ml 

Šoková dezinfekcia – čistenie zariadenia a odstraňovanie biofilmu 

 1. napustite vaňu bežným objemom vody, v prípade bazéna využite existujúcu vodu a do nej prilejte zásobný roztok TwinOxide,
 2. 2. cca 1 minútu nechajte objem vody cirkulovať (bez prevzdušnenia), aby sa dezinfekcia dostatočne premiešala v celom objeme i potrubných rozvodoch,
 3. dezinfekciu nechajte pôsobiť po dobu aspoň 6-8 hodín,
 4. po uplynutí tejto doby zapnite opäť cirkuláciu na cca 3 minúty,
 5. vírivú vaňu vypustite a naplňte čerstvou vodou, v prípade bazéna nečistoty vyfiltrujte.

 

Dávka zásobného roztoku na 100 litrov vody je 27-33 ml pre koncentráciu: 0,8-1 mg/l 

Výpočet dávky TwinOxide (upravené pre výsledný objem v ml): 

Napr: Objem dezinfekcie = požadovaná koncentrácia (1 mg/l) x objem vody vo vani (100 litrov) = 33 ml 

koncentrácia zásobného roztoku TwinOxide (3 g/l) 

Meranie 

Manuálne meranie: 

 • fotometrom/spektrofotometrom (DPD/glycín, amarant) fotometer by mal byť opatrený menu zahŕňajúcim stanovenie oxidu chloričitého, 
 • kolorimetrické metódy na stanovenie oxidu chloričitého (napr. sada DUKE na stanovenie oxidu chloričitého) 

Online meranie: 

 • TwinOxide je meraný online pomocou sondy na oxid chloričitý. Sonda by mala byť kalibrovaná podľa odporúčania výrobcu. 

Dezinfekcia - Legionella

Aplikácia TwinOxide® proti baktérii r. Legionella v teplej vode 

 TwinOxide je unikátny dezinfekčný prostriedok na báze oxidu chloričitého. Neobsahuje žiadny chlór! 

Preprava a manipulácia je bezpečná, pretože základné komponenty A a B sú sypké, zabalené v plastových dózach. Vlhku odolné balenie zaručuje dlhú trvanlivosť a skladovateľnosť komponentov až po dobu 5 rokov. 

Jednoduchá príprava rozmiešaním dvoch sypkých komponentov do predpísaného objemu vody. Samovoľnou reakciou vzniká po šiestich hodinách TwinOxide (0,3% roztok oxidu chloričitého) s vysokou čistotou účinnej látky 99,9 %. Stabilita koncentrovaného roztoku je až 60 dní. 

Jednoduchá aplikácia zo zásobnej nádoby dávkovacím čerpadlom riadeným impulzným vodomerom. Nie sú potrebné žiadne zložité zariadenia. 

Vysoká účinnosť proti všetkým baktériám, vírusom, plesniam a riasam. Krátka reakčná doba a nízka dávka. 

Použitie  Odporúčaná koncentrácia v mg/l (ppm) 
Dezinfekcia vody/eliminácia baktérií r. Legionella  0,2 – 0,4 
Sanitácia vodovodného systému (potrubia, trysky, nádrže  0,8 a viac 
Dávka TwinOxide závisí na miere mikrobiálnej kontaminácie a doby účinku dezinfekčného zásahu. Dávku  konzultujte s dodávateľom prípravku TwinOxide! 

 

Výhody TwinOxide® 

Ošetrená voda je zbavená všetkých mikroorganizmov  

Účinne odstraňuje mikrobiálny biofilm a inkrusty z potrubia 

Jednoduchá inštalácia a aplikácia dávkovacím čerpadlom a impulzným vodomerom. 

Oxiduje a rozkladá organické látky spôsobujúce zápach = deodorizuje 

Nevytvára zdraviu škodlivé vedľajšie produkty 

Nemení senzorické vlastnosti vody 

Nezvyšuje korozivitu vody 

Na stiahnutie

Karta bezpečnostných údajov (pdf 0.2MB)

Karta bezpečnostných údajov TwinOxide komponent A (pdf 0.2MB)

Karta bezpečnostných údajov TwinOxide komponent B (pdf 0.2MB)

Možno by sa Vám páčilo…