,

Práškové reagencie na celkový chlór Mi524-100

33,00 s DPH (27,50 bez DPH)

Práškové reakčné činidlo na testovanie celkového chlóru pre MW11. Mi524-100

100 testov

Kategórie: , Značka:

Reagencie na celkový chlór Mi524-100, DPD NO.3,

100 testov

Špecifikácia

Symboly nebezpečnosti:

H-vety:
H372, H315

Upozornenie:
U chemických látok a zmesí, ktoré sú konkrétne riešené slovenskou legislatívou a nariadením REACH, požadujeme doklad o oprávnení na manipuláciou s týmito látkami.

Súkromným osobám chemikálie nedodávame.