Železo vo vode

Zdravotné riziká z vody

Pitná voda môže byť v prípade mikrobiologickej kontaminácie faktorom prenosu infekčných ochorení. Vodou sa môžu šíriť predovšetkým pôvodcovia črevných nákaz, najmä brušného týfusu, bakteriálnej dyzentérie, cholery, antraxu, leptospiróz, vírusovej hepatitídy A, enteroviróz, parazitárnych a iných ochorení. K najčastejšie šíreným ochoreniam v našich podmienkach, najmä u osôb žijúcich v prostredí s nižším hygienickým štandardom, patria bacilárna úplavica (dyzentéria), infekčná žltačka typu A, niektoré choroby prenosné zo zvierat a iné hnačkové ochorenia. Vysoké ohrozenie uvedenými chorobami je najmä v čase povodní, záplav a v prípade porúch kanalizácie. Nedávnym prípadom epidémie vodou prenosných ochorení sú Jaslovské Bohunice, kde ochorelo na gastroenteritídu viac ako 100 ľudí. Príčinou tejto epidémie však nebola nedostatočná dezinfekcia zo strany vodárenskej spoločnosti, ale laické prepojenie rozvodu závlahovej vody s pitnou vodou. Toto je len jeden z príkladov nevedomosti ľudí, ktorý mal v praxi ďalekosiahle následky. Ďalšie riziko predstavujú zvýšené koncentrácie chemických látok v pitnej vode, ktoré môžu spôsobiť akútne poškodenie organizmu, prípadne pri dlhodobom príjme, vznik chronických ochorení. V tejto súvislosti sú na Slovensku problematické najmä zvýšené koncentrácie dusičnanov v pitnej vode v individuálnych zdrojoch, ktoré môžu spôsobiť methemoglobinémiu u dojčiat. Pitná voda je aj zdrojom dôležitých stopových prvkov (Li, Zn, Co, Cu, Sn, Mn, Cr a iných) pre ľudský organizmus žiaducich alebo až nevyhnutných. Vápnik a horčík (ktoré sa podieľajú na „tvrdosti“ vody) majú nenahraditeľný význam v súvislosti s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Obsah fluóru v pitnej vode je limitovaný a prijímanie tohto prvku v odporúčaných množstvách v pitnej vode je zo zdravotného hľadiska významný pre zdravý vývoj kostí a zubov. Zdravotné riziko predstavuje i dlhodobé používanie pitnej vody, ktorá neobsahuje tieto prvky.