Rýchlotesty

Rýchlotesty Lovibond určené na kontrolu bazénovej vody

 • pH
 • Chlór
 • Bróm
 • Aktivní kyslík
 • Biguanidy (PHMB)
 • Kyselina kyanurová
 • Celková Alkalita – M
 • Vápenatá tvrdosť
 • Celková tvrdosť
 • Chloridy
 • Meď
 • Kvarterné amoniové zlúčeniny (QAC)
 • Potreba kyseliny (pre dosiahnutie určitého pH)
 • Kyselinová neutralizačná kapacita K3
 • Sírany
 • Peroxid vodíka

Výhody použitia:

 • Jednoduchá manipulácia
 • Excentrický dizajn
 • Rýchlorozpustné reagenty
 • Presnosť merania

Rýchlotesty Rýchlotesty