HI97710 voľný a celkový chlór, pH

voľný a celkový chor a pH