Mechanický diskový filter DFA-34M – nákres

Manuálny diskový filter nákres