Zmäkčovanie vody pre domácnosti

Usadenie vodného kameňa môže spôsobiť veľké nepríjemnosti. Vodný kameň sa usádza v potrubiach, v bojleroch, kotloch a ohrievačoch. Domáce zariadenia, ako sú práčky alebo umývačky riadu bývajú vodným kameňom zanesené. Ich životnosť výrazne klesá, nepracujú efektívne a zvyšujú sa náklady na ich prevádzku.

Týmto problémom môžeme predísť pomocou centrálneho zmäkčenia vody. Toto zariadenie dokáže automaticky, s veľkou účinnosťou odstrániť rozpustené soli, ako vápnik a horčík, ktoré vodný kameň vytvárajú.

Každá inštalácia je špecifická. Pre správny výber zariadenia je potrebné, aby ste nám poskytli údaje, ktoré nájdete v tabuľke DOTAZNÍK.

Možné zostavy pre:

  1. Byty

Základná zostavaDOTAZNÍK
  • vstupný mechanický filterfiltrácia
  • kabinetný zmäkčovač
Tvrdosť vody, v mmol/l, odH
Počet osôb v domácnosti
Mesačná spotreba vody, v m3