Keď je problém železo a mangán

Železo a mangán predstavujú problém hlavne u vody čerpanej z vlastnej studne. Znečisťuje bielizeň, kúpeľňu, spotrebiče a zariadenia, dáva nepríjemnú chuť jedlám a nápojom.

Železo a mangán sú schopné odstrániť automatické úpravne, ktoré oxidujú železo vo vode a menia ho na ľahko odstrániteľný nános. Surová voda sa zbavuje iónov železa a mangánu prietokom cez náplň filtra pri zachovaní tlaku v prietokových zariadeniach. Náplň je následne regenerovaná vodou. Tento proces môže byť manuálny, alebo automatický.

Zabezpečíme Vám:
Ponúkame Vám pomoc pri analýze vody a odbornú konzultáciu
Kontaktujte nás

Toto je ukážkový obchod na testovacie účely. Objednávky nebudú vybavené. Skryť