Trojkomorový tester

TROJKOMOROVÝ TESTER

Nenáročným  spôsobom je možné použiť  Trojomorový tester, ktorý je schopný súbežného merania dostupných variantov na základe vymeniteľnej farebnej stupnice. Spoľahlivo možno stanoviť chlór, aktívny kyslík, kyselinu kyanurovú, vápenatú tvrdosť , kyslosť a pH.

Chlór/pH

Bazénový tester určený na analýzu obsahu Chlóru a hodnoty pH v bazénovej vode. Pridaním reagenčnej tablety sa vzorka vody zafarbí do určitého odtieňa podľa hodnoty koncentrácie chlóru alebo hodnoty pH vo vode. Príslušná výsledná hodnota sa následne určí pomocou porovnávacej škály testeru.

Súčasťou testeru sú reagenčné tablety vo fólii pre 20 meraní a viacjazyčný návod.

Rozsah merania:         Chlór  0.1–3.0 mg/l , pH  6.8 –8.2

Obj. číslo:                     15 75 20


Chlór /pH

Bazénový tester určený na analýzu obsahu Chlóru a hodnoty pH v bazénovej vode. Pridaním reagenčnej tablety sa vzorka vody zafarbí do určitého odtieňa podľa hodnoty koncentrácie chlóru alebo hodnoty pH vo vode. Príslušná výsledná hodnota sa následne určí pomocou porovnávacej škály testeru.

Súčasťou testeru sú reagenčné tablety vo fólii pre 20 meraní a viacjazyčný návod.

Rozsah merania:         Chlór 0.5– 6.0 mg/l / pH 6.8 – 8.2

Obj. číslo:                     15 80 10


Bróm/pH

Bazénový tester určený na analýzu obsahu Brómu a hodnoty pH v bazénovej vode. Pridaním reagenčnej tablety sa vzorka vody zafarbí do určitého odtieňa podľa hodnoty koncentrácie chlóru alebo hodnoty pH vo vode. Príslušná výsledná hodnota sa následne určí pomocou porovnávacej škály testeru.

Súčasťou testeru sú reagenčné tablety vo fólii pre 20 meraní a viacjazyčný návod.

Rozsah merania:         Bróm 1.0– 8.0 mg/l , pH 6.8 – 8.2

Obj. číslo:                     15 72 00


Aktívny kyslík/pH

Bazénový tester určený na analýzu obsahu Aktívneho  kyslíka a hodnoty pH v bazénovej vode. Pridaním reagenčnej tablety sa vzorka vody zafarbí do určitého odtieňa podľa hodnoty koncentrácie chlóru alebo hodnoty pH vo vode. Príslušná výsledná hodnota sa následne určí pomocou porovnávacej škály testeru.

Súčasťou testeru sú reagenčné tablety vo fólii pre 20 meraní a viacjazyčný návod.

Rozsah merania:          Aktívny kyslík 0 – 10 mg/l , pH 6.8 – 8.2

Obj. číslo:                      157610


PHMB (Biguanidy) /pH

Bazénový tester určený na analýzu obsahu PHMB (Biguanidy) a hodnoty pH v bazénovej vode. Pridaním reagenčnej tablety sa vzorka vody zafarbí do určitého odtieňa podľa hodnoty koncentrácie chlóru alebo hodnoty pH vo vode. Príslušná výsledná hodnota sa následne určí pomocou porovnávacej škály testeru.

Súčasťou testeru sú reagenčné tablety vo fólii pre 20 meraní a viacjazyčný návod.

Rozsah merania:         (PHMB) 10– 100 mg/l, pH  6.8 – 8.2

Obj. číslo:                      15 61 50


4 v 1 -nízky rozsah

Bazénový tester určený na analýzu obsahu  chlóru, pH, alkality a kys. kyanurovej v bazénovej vode. Pridaním reagenčnej tablety sa vzorka vody zafarbí do určitého odtieňa podľa hodnoty koncentrácie chlóru alebo hodnoty pH vo vode. Príslušná výsledná hodnota sa následne určí pomocou porovnávacej škály testeru.

Súčasťou testeru sú reagenčné tablety vo fólii pre 20 meraní a viacjazyčný návod.

Rozsah merania:          Cl 0.1 – 3.0 mg/l, pH 6.8-8.2, Alkalita-M 50-300 mg/l, kys. kyanurová 20-200 mg/l

Obj. číslo:                     15 17 00


4 v 1 -vysoký rozsah

Bazénový tester určený na analýzu obsahu  chlóru, pH, alkality a kys. kyanurovej v bazénovej vode. Pridaním reagenčnej tablety sa vzorka vody zafarbí do určitého odtieňa podľa hodnoty koncentrácie chlóru alebo hodnoty pH vo vode. Príslušná výsledná hodnota sa následne určí pomocou porovnávacej škály testeru.

Súčasťou testeru sú reagenčné tablety vo fólii pre 20 meraní a viacjazyčný návod.

Rozsah merania:          Cl 0.5 – 6.0 mg/l, pH 6.8-8.2, Alkalita-M 50-300 mg/l, kys. kyanurová 20-200 mg/l

Obj. číslo:                    15 17 10


5 v 1 -nízky rozsah

Bazénový tester určený na analýzu obsahu  chlóru, pH, alkality, kys. kyanurovej a vápenatej tvrdosti v bazénovej vode. Pridaním reagenčnej tablety sa vzorka vody zafarbí do určitého odtieňa podľa hodnoty koncentrácie chlóru alebo hodnoty pH vo vode. Príslušná výsledná hodnota sa následne určí pomocou porovnávacej škály testeru.

Súčasťou testeru sú reagenčné tablety vo fólii pre 20 meraní a viacjazyčný návod.

Rozsah merania:          Cl 0.1 – 3.0 mg/l, pH 6.8-8.2, Alkalita-M 50-300 mg/l, kys. kyanurová 20-200 mg/l, Vápenatá tvrdosť 50-300 mg/l

Obj. číslo:                    15 17 20


5 v 1 -vysoký rozsah

Bazénový tester určený na analýzu obsahu  chlóru, pH, alkality, kys. kyanurovej a vápenatej tvrdosti v bazénovej vode. Pridaním reagenčnej tablety sa vzorka vody zafarbí do určitého odtieňa podľa hodnoty koncentrácie chlóru alebo hodnoty pH vo vode. Príslušná výsledná hodnota sa následne určí pomocou porovnávacej škály testeru.

Súčasťou testeru sú reagenčné tablety vo fólii pre 20 meraní a viacjazyčný návod.

Rozsah merania:          Cl 0.5 – 6.0 mg/l, pH 6.8-8.2, Alkalita-M 50-300 mg/l, kys. kyanurová 20-200 mg/l,Vápenatá tvrdosť 50-300 mg/l

Obj. číslo:                    15 17 30


6 v 1 – nízky rozsah

Bazénový tester určený na analýzu obsahu  chlóru, pH, alkality, kys. kyanurovej, vápenatej tvrdosti a kyslosti v bazénovej vode. Pridaním reagenčnej tablety sa vzorka vody zafarbí do určitého odtieňa podľa hodnoty koncentrácie chlóru alebo hodnoty pH vo vode. Príslušná výsledná hodnota sa následne určí pomocou porovnávacej škály testeru.

Súčasťou testeru sú reagenčné tablety vo fólii pre 20 meraní a viacjazyčný návod.

Rozsah merania:          Cl 0.1 – 3.0 mg/l, pH 6.8-8.2, Alkalita-M 50-300 mg/l, kys. kyanurová 20-200 mg/l,Vápenatá tvrdosť 50-300 mg/l, kyslosť

Obj. číslo:                    15 17 40


6 v 1 -vysoký rozsah

Bazénový tester určený na analýzu obsahu  chlóru, pH, alkality, kys. kyanurovej vápenatej tvrdosti a kyslosti v bazénovej vode. Pridaním reagenčnej tablety sa vzorka vody zafarbí do určitého odtieňa podľa hodnoty koncentrácie chlóru alebo hodnoty pH vo vode. Príslušná výsledná hodnota sa následne určí pomocou porovnávacej škály testeru.

Súčasťou testeru sú reagenčné tablety vo fólii pre 20 meraní a viacjazyčný návod.

Rozsah merania:          Cl 0.5 – 6.0 mg/l, pH 6.8-8.2, Alkalita-M 50-300 mg/l, kys. kyanurová 20-200 mg/l,Vápenatá tvrdosť 50-300 mg/l, kyslosť

Obj. číslo:                    15 17 50

dreikammer_bankirai  dreikammertest_Brille  dreikammertestVERP