Ako si poradiť so železom vo vode?

Odstránenie železa a mangánu

Naša ponuka zariadení určených na odstránenie železa a mangánu z vody obsahuje široké spektrum výrobkov, od jednoduchých pre použitie v domácnosti až po veľké priemyselné technológie.

Železo a mangán predstavujú problém hlavne u vody čerpanej z vlastnej studne. Znečisťuje bielizeň, kúpeľňu, spotrebiče a zariadenia, dáva nepríjemnú chuť jedlám a nápojom.

Železo a mangán sú schopné odstrániť automatické úpravne, ktoré oxidujú železo vo vode a menia ho na ľahko odstrániteľný nános. Surová voda zbavuje iónov železa a mangánu prietokom cez náplň filtra pri zachovaní tlaku v prietokových zariadeniach. Náplň je následne regenerovaná vodou. Tento proces môže byť manuálny, alebo automatický.

Železo vo vode

Proces odstránenia železa a mangánu je komplikovanejší a náročnejší. Železo spôsobuje zmenu senzorických vlastností vody.  Spôsobuje poškodenie spotrebičov a sanitárnej techniky a zanecháva škvrny na oblečení pri praní. Mangán tiež vplýva na senzorické vlastnosti vody, vytvára čierne usadeniny. Prvotné náklady na odstránenie železa a mangánu sú vyššie, avšak nízke prevádzkové náklady v porovnaní s riešením tvrdosti vody.

Železo vo vode
Železo vo vode

Železo (Fe) je zdravotne nevýznamným ukazovateľom, ktorý však nepriaznivo ovplyvňuje senzorické vlastnosti vody a spôsobuje žltú až hrdzavú farbu príp. horkú chuť. Aj malé koncentrácie Fe2+ vo vode môžu byť príčinou nadmerného rozvoja železitých baktérií, ktoré upchávajú potrubie a sú pri ich odumieraní príčinou zápachu. Zvýšený výskyt železa vo vodách je obvykle sprevádzaný aj výskytom mangánu.

Medzné hodnoty železa vo vode:

  • pitná a balená voda: 0,2 mg/l
  • pramenitá a kojenecká voda: 0,3 mg/l
  • studničná: až 0,5 mg/l

Medzná hodnota pre obsah železa v pitnej vode 0,2 mg/l bola stanovená kvôli ovplyvňovaniu senzorických vlastností vody (farba) pri jeho vyšších obsahoch. Pri jeho prirodzenom pôvode je tolerovateľná hodnota 0,5 mg/l. Zo zdravotného hľadiska prirodzený výskyt železa v pitnej vode nepredstavuje riziko pre ľudský organizmus.

Už pomerne malé koncentrácie železa môžu spôsobiť napr. zvýšený počet kolónií baktérií, ktoré spôsobujú nepríjemný zápach vody. Takáto voda sa neodporúča ani na úžitkové účely.

Vysoký obsah železa spôsobuje zanášanie armatúr a následne ich nutnú výmenu.

Mangán vo vode

odstránenie železa
Mangán vo vode

Mangán (Mn) je podobne ako železo zdravotne nevýznamným ukazovateľom, ktorý však nepriaznivo ovplyvňuje senzorické vlastnosti vody a spôsobuje hnedočiernu farbu príp. horkú chuť. Mangán prechádza do vôd taktiež vylúhovaním z pôd, sedimentov a niektorých odumretých častí rastlín. Umelými zdrojmi sú odpadové vody, napr. zo spracovania rúd a metalurgických závodov. Okrem senzorických vlastností sa môže zvýšený obsah mangánu prejaviť aj v premnožení mangánových baktérií, ktoré môže viesť k upchávaniu vodovodného potrubia.

Limitná hodnota pre jeho obsah je 0,05 mg/l, v prípade prirodzeného pôvodu z geologického podložia, ak nedochádza k ovplyvneniu senzorických vlastností je 0,2 mg/l. Prirodzený výskyt mangánu v pitnej vode nepredstavuje zo zdravotného hľadiska riziko pre ľudský organizmus.

Železo prejav