MA9061 kalibračný roztok vodivosti 1413 µS/cm , 230 ml fľaša

16,00

MA9061 kalibračný roztok vodivosti 1413 µS/cm , 230 ml fľaša

Nie je na sklade

Základná špecifikácia:

Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná.