MA9060 kalibračný roztok vodivosti, 12880 mS/cm , 230 ml fľaša

12,00

MA9060 kalibračný roztok vodivosti, 12880 mS/cm , 230 ml fľaša

Kategórie: Značka:

Základná špecifikácia:

Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná.