,

HI93711-25 práškové reagencie na celkový chlór, 25 testov

16,00 s DPH (13,33 bez DPH)

Rozsah:  0 až 2,5 mg/l Cl2

25 testov

Metóda DPD.

Dostupnosť 1 na sklade

HI93711-25 práškové reagencie na celkový chlór, 25 testov

Práškové reagencie pre stanovenie voľného chlóru

Rozsah:  0 až 2,5 mg/l Cl2

25 testov

Metóda DPD.

Špecifikácia

Symboly nebezpečnosti:

H-vety:

H372, H315

Upozornenie:

U chemických látok a zmesí, které sú konkrétne riešené slovenskou legislatívou a nariadením REACH, požadujeme doklad o oprávnení na manipuláciou s týmito látkami.

Súkromným osobám chemikálie nedodávame.

Iba pre profesionálne použitie.