Reverzná osmóza

Reverzná osmóza

Reverzná osmóza je technologicky veľmi vyspelé zariadenie, ktoré je určené na odstránenie nežiadúcich látok z vody. Je schopné reverzná osmózavyrobiť demineralizovanú vodu vhodnú na technologické účely bez použitia egresívnych chemikálií. Tento proces umožňuje odstránenie častíc malých ako ióny roztoku.

Reverzná osmóza sa používa na čistenie vody a odstráneniu solí a iných nečistôt. Je schopná odfiltrovať baktérie, soli, bielkoviny, cukry, farbivá, častice a iné zložky, ktoré majú molekulovú hmotnosť väčšiu ako 150 do 250 daltonov.

Reverzná osmóza je fyzikálny proces, pri ktorom sa kvapalina pod veľkým tlakom pretláča cez špeciálnu membránu. Tá zachytáva všetky nežiadúce látky na svojom povrchu, a tie sú potom odvádzané do odtoku.

Odstraňuje z vody:
 • Mikrobiologické a iné nečistoty – 99 %
 • Dusičnany a dusitany – 86 – 97%
 • Ťažké kovy – 85 – 97 %
 • Pesticídy a insekticídy – 85 – 97%
 • Chlór
 • Azbest
 • Fluoridy
Výhody:
 • nízke prevádzkové náklady
 • plne automatické
 • nevyžadujú žiadne chemikálie
 • poskytujeme servis zariadenia
 • poskytujeme montáž
 • zariadenia sú ekologické

 

Čo je reverzná osmóza?