Roztoky

Kalibračné, uskladňovacie a čistiace roztoky
Roztoky

Číslo produktu Roztok Množstvo
MA9015 Uskladňovací roztok elektródy 230 ml
MA9016 Čistiaci roztok elektródy 230 ml
M10000B Preplachovací roztok elektródy, 20 ml sáčok 25 ks
MA9020 ORP test roztok (200/275 mV) 230 ml
M10030B 12880 uS / cm kalibračný roztok, 20 ml sáčok 25 ks
M10031B 1413 uS / cm kalibračný roztok, 20 ml sáčok 25 ks
M10032B 1382 ppm (mg / l), kalibračný roztok, 20 ml sáčok 25 ks
M10038B 6,44 ppt (g / l), kalibračný roztok, 20 ml sáčok 25 ks
MA9060 12880 uS / cm kalibračný roztok 230 ml
MA9061 1413 uS / cm kalibračný roztok 230 ml

Roztoky

 

Číslo produktu Roztok Množstvo
HI70300M Uskladňujúci roztok pre pH a ORP elektródy 230 ml
HI70300L Uskladňujúci roztok pre pH a ORP elektródy 500 ml
HI7061M Univerzálny čistiaci roztok pre pH a ORP elektródy 230 ml
HI7061L Univerzálny čistiaci roztok pre pH a ORP elektródy 500 ml
HI50004-01 4.01 pH kalibračný roztok, pri 25°C, 20 mL sáčik 10 ks
HI50004-02 4.01 pH kalibračný roztok,
pri 25°C, 20 mL sáčik
25 ks
HI5004 4.01 pH kalibračný roztok, pri 25°C 500 ml
HI5004-01 4.01 pH kalibračný roztok, pri 25°C, (1) 1 L bottle 1 l
HI50007-01 7.01 pH kalibračný roztok, pri 25°C, 20 ml sáčik 10 ks
HI50007-02 7.01 pH kalibračný roztok,
pri 25°C, 20 ml sáčik
25 ks
HI5007 7.01 pH kalibračný roztok, pri 25°C 500 ml
HI5007-01 7.01 pH kalibračný roztok, pri 25°C 1 l
HI50010-01 10.01 pH kalibračný roztok, pri 25°C, 20 mL sáčik 10 ks
HI50010-02 10.01 pH kalibračný roztok, pri 25°C,  20 mL sáčik 25 ks
HI5010 10.01 pH kalibračný roztok, pri 25°C 500 ml
HI5010-01 10.01 pH kalibračný roztok, pri 25°C 1 l
HI50012-01 12.00 pH kalibračný roztok, pri 25°C,  20 mL sáčik 10 ks
HI50012-02 12.00 pH kalibračný roztok, pri 25°C,  20 mL sáčik 25 ks

 

Číslo produktu Roztok Množstvo
AD70004P pH 4,01 Kalibračný roztok, 20 ml 25 ks
AD70007P pH 7,01 Kalibračný roztok, 20 ml 25 ks
AD70010P pH 10,01 Kalibračný roztok, 20 ml 25 ks
AD7004 PH 4.01 Kalibračný roztok 230 ml
AD7007 PH 7.01 Kalibračný roztok 230 ml
AD7010 PH 10.01 Kalibračný roztok 230 ml
AD70000P Preplachovací roztok elektródy, 20 ml l 25 ks
AD7000 Preplachovací roztok elektródy 230 ml
AD70300 Uskladňovací roztok elektródy 230 ml
AD7020 ORP TESTOVACÍ ROZTOK (200/275 mV) 230 ml
AD7031 1413 µS/cm Kalibračný roztok 230 ml
AD7030 12.88 mS/cm Kalibračný roztok 230 ml
AD7032 1382 ppm Kalibračný roztok 230 ml
AD7442 1500 ppm TDS Štandardný roztok 230 ml
AD70031P 1,413µS/cm Kalibračný roztok, 20 ml 25 ks
AD70030P 12,88 mS/cm Kalibračný roztok, 20 ml 25 ks
AD70032P 1,382 ppm Kalibračný roztok, 20 ml 25 ks
AD7033 84 µS/cm Kalibračný roztok 230ml
D7061 Čistiaci roztok elektródy 230 ml