Meranie TDS

TDS metre umožňujú meranie množstva rozpustených látok vo vode (minerály, soli, kovy…). Teda nielen Vápnik (Ca) a Horčík (Mg), ktoré sa usadzujú vo forme vodného kameňa, ale aj všetky ostatné minerálne látky – v praxi hlavne Sodík (Na). Preto hodnota TDS pri chemických zmäkčovačoch pred aj po úprave zostáva nezmenená. Naopak, TDS pri vodných filtroch na báze reverznej osmózy presne vyjadruje účinnosť filtrácie. Meranie sa vykonáva na základe merania vodivosti. Čím je hodnota TDS vyššia, tým je voda čistejšia.

Výsledok sa zvyčajne udáva v dvoch jednotkách:
– ppm TDS alebo microS (microsiemens).
– 1 ppm TDS = 1.56 microS/cm.

Tento merač vodivosti je vhodný na kontrolu kvality osmotickej vody. Hodnota vodivosti určuje stav osmotickej membrány. Kvalitná membrána prepúšťa 10% nameranej hodnoty TDS vstupnej vody.

Hodnota TDS pri chemických zmäkčovačoch pred aj po úprave zostáva nezmenená. A teda TDS pri vodných filtroch na báze reverznej osmózy presne vyjadruje účinnosť filtrácie.