Meranie chlórdioxidu

Metóda dezinfekcie vody je použitím chlórdioxidu (ClO2), ktorý je známy ako účinné oxidačné činidlo. Má výrazne vyššie dezinfekčné účinky ako chlór, ale nie je tak závislý na pH a nevytvára v systéme biofilm. Oxid chloričitý je jedinou dezinfekčnou látkou, ktorá je účinná aj v zakalenej vode.

Použitie chlóru môže viesť k tvorbe nežiadúcich alebo toxických trihalometánov (THM), o ktorých sa predpokladá, že sú karcinogénne, zatiaľ čo sa pri použití chlórdioxidu sa zabráni tvorbe THM.

Pri používaní chlórdioxidu ako dezinfekčného činidla by mala byť prevádzka vybavená aj prístrojom na meranie chlórdioxidu.


Meranie chlórdioxiduKolorimetrické stanovenie chlórdioxidu v pitnej vode,

zásobníkoch a dezinfekčných roztokoch

Pri hodnote pH 5-6 reaguje chlórdioxid s N, N-dietyl-1,4-fenyléndiamínom (DPD) za vzniku červenofialového farbiva.

Rozsah:<0.2 · 0.2 · 0.4 · 0.6 · 0.8 · 1.1 · 1.7 · 2.3 · 3.8 mg/L ClO2

 

 

Popis produktu
Popis produktu
Typ Kolorimetrická testovacia súprava (náplň)
Množstvo  100 testovacích prúžkov
Farebná reakcia jasná zelená → modrá
Rozsah <0.2 · 0.2 · 0.4 · 0.6 · 0.8 · 1.1 · 1.7 · 2.3 · 3.8 mg/L ClO2
Počet meraní 150
Životnosť najmenej 1,5 roka
Vhodný pre slanú vodu nie
Detekovateľný s PF-12 ano
Obj. číslo 931 021 (931 221)