Meracie prístroje /

Problematika úpravy vody, zabezpečenie jej čistoty a nezávadnosti sa stáva čoraz častejšie predmetom záujmu u nás aj v zahraničí. Legislatíva Európskej únie týkajúca sa tejto problematiky je zapracovaná do slovenských noriem a nariadení, kladie dôraz na presnosť a komplexnosť vykonávaných analýz pitnej a úžitkovej vody.

Na našej stránke získate prehľad o testeroch a prístrojoch, ktoré umožňujú stanovenie širokého spektra parametrov pitnej, úžitkovej, bazénovej alebo odpadovej vode. V našej ponuke sú najviac používané prístroje a reagencie, radi vám však poskytneme informácie aj o ďalších produktoch. Náhradné reagencie a odborný servis poskytujeme ku všetkým prístrojom.

 

Meracie prístroje