Minikit

Minikit

MINIKIT systémy sú koncipované ako rýchlotesty, ktoré sú založené na titračných metódach.

Využívajú sa na stanovenie obsahu, alebo prítomnosti konkrétneho skúmaného prvku vo vode je možné použiť spôsob počítania tabliet, rýchly test (Speed test), Ano/Nie test a zákalovú metódu.

Rozsah dodávky:

  •  Kit v plastovom boxe
  •  odmerné nádobky
  •  tabletové reagenty na 30 testov
  •  príslušenstvo
  •  viacjazyčný manuál

 

Alkalita, Celková-M

Táto metóda je založená na princípe počítania tabliet  pomocou reageneračných tabliet. Určitý počet tabliet  sa odpočíta a pridá do definovaného objemu skúšanej vzorky, až dôjde k zmene farby vzorky vplyvom chemickej reakcie. Koncentrácia sa odčíta podľa počtu použitých tabliet. Rozsah merania sa môže meniť zmenou merného objemu.

Rozsah merania:           10 – 500 mg/l CaCO3 =~ 0.1 – 5 mmol/l

Obj. číslo:                       41 41 30


 

Vápenatá tvrdosť – rýchly test

Speed test je založený na spätnej titrácii. Po pridaní regeneračnej tabletky do kalibrovanej testovacej kyvety sa pomaly pridáva testovaná vzorka vody, pokiaľ sa farba roztoku zmení. (napr. z červenej na modrú). Následne odčítame meranú hodnotu z výšky hladiny.

Rozsah merania:           20 – 800 mg/l CaCO3 =~ 0.4 – 16 mmol/l

Obj. číslo:                      41 44 60


Vápenatá tvrdosť

Táto metóda je založená na princípe počítania tabliet  pomocou reageneračných tabliet. Určitý počet tabliet  sa odpočíta a pridá do definovaného objemu skúšanej vzorky, až dôjde k zmene farby vzorky vplyvom chemickej reakcie. Koncentrácia sa odčíta podľa počtu použitých tabliet. Rozsah merania sa môže meniť zmenou merného objemu.

Rozsah merania:           10 – 500 mg/l CaCO3 =~ 0.1 – 5 mmol/l

Obj. číslo:                      41 41 60


 

Chloridy /vhodné aj pre morskú vodu/

Táto metóda je založená na princípe počítania tabliet  pomocou reageneračných tabliet. Určitý počet tabliet  sa odpočíta a pridá do definovaného objemu skúšanej vzorky, až dôjde k zmene farby vzorky vplyvom chemickej reakcie. Koncentrácia sa odčíta podľa počtu použitých tabliet. Rozsah merania sa môže meniť zmenou merného objemu.

Rozsah merania:           5 – 5000 mg/l Cl

Obj. číslo:                      41 41 80


Kyselina kyanurová

Táto metóda je založená na princípe zákalovej metódy. Dvojdielna kalibrovaná testovacia kyveta sa naplní testovanou vodou a pridá sa reagenčná tabletka. Tá vytvorí určitý stupeň zákalu, ktorý je úmerný koncentrácii stanovovaného prvku. Potom spúšťame vnútornú kyvetu, na dne ktorej sa nachádza čierny bod, tak hlboko dovnútra, až čierny bod nie je vidieť cez zákal. Meraná hodnota sa odčíta na základe hĺbky ponorenia kyvety.

Rozsah merania:           20 – 200 mg/l kys. kyanurová

Obj. číslo:                       41 42 20


QAC /Kvarterne amóniové zlúčeniny/

Táto metóda je založená na princípe počítania tabliet  pomocou reageneračných tabliet. Určitý počet tabliet  sa odpočíta a pridá do definovaného objemu skúšanej vzorky, až dôjde k zmene farby vzorky vplyvom chemickej reakcie. Koncentrácia sa odčíta podľa počtu použitých tabliet. Rozsah merania sa môže meniť zmenou merného objemu.

Áno/nie test stanovuje, či sa nejaký  konkrétny skúmaný prvok nachádza vo vzorke vody a či je jeho koncentrácia prekročená, alebo nízka.

Rozsah merania:           0 – 500 mg/l active QAC

Obj. číslo:                       41 41 70


Celková tvrdosť

Táto metóda je založená na princípe počítania tabliet  pomocou reageneračných tabliet. Určitý počet tabliet  sa odpočíta a pridá do definovaného objemu skúšanej vzorky, až dôjde k zmene farby vzorky vplyvom chemickej reakcie. Koncentrácia sa odčíta podľa počtu použitých tabliet. Rozsah merania sa môže meniť zmenou merného objemu.

Ano/nie test stanovuje, či sa nejaký  konkrétky skúmaný prvok nachádza vo vzorke vody a či je jeho koncentrácia prekročená, alebo nízka.

Rozsah merania:           5 – 500 mg/l CaCO3 =~ 0.05 – 5 mmol/l

Obj. číslo:                      41 42 40


 

Celková tvrdosť – rýchly test

Speed test je založený na spätnej titrácii. Po pridaní regeneračnej tabletky do kalibrovanej testovacej kyvety sa pomaly pridáva testovaná vzorka vody, pokiaľ sa farba roztoku zmení. (napr. z červenej na modrú). Následne odčítame meranú hodnotu z výšky hladiny.

Rozsah merania:           20 – 800 mg/l CaCO3 =~ 0.4 – 16 mmol/l

Obj. číslo:                      41 44 50