Menu Zavrieť

Showing 33–36 of 36 results

 • 128,00

  Reagencie pre stanovenie obsahu mangánu vo vode, nízky rozsah, 0 až 300 µg/l, metóda s PAN

  50 testov

  Špecifikácia
  Symboly nebezpečnosti:

  H-vety:
  H290, H330, H301, H311, H370, H372, H314, H318, H400, H410

  Upozornenie:

  U chemických látok a zmesí, ktoré sú konkrétne riešené slovenskou legislatívou a nariadením REACH, požadujeme doklad o oprávnení na manipuláciou s týmito látkami.

  Súkromným osobám chemikálie nedodávame.

  Iba pre profesionálne použitie.

 • 166,00

  HI93746-03 Kvapky na stanovenie železa v nízkom rozsahu 0 -400 µg/l Fe, 300 testov

  Upozornenie: iba rozpustné formy Fe2+ a Fe3+. Metóda TPTZ

  Špecifikácia

  Symboly nebezpečnosti:

  H-vety:
  H314, H318

  Upozornenie:

  U chemických látok a zmesí, ktoré sú konkrétne riešené slovenskou legislatívou a nariadením REACH, požadujeme doklad o oprávnení na manipuláciou s týmito látkami.

  Súkromným osobám chemikálie nedodávame.

  Iba na profesionálne použitie

 • Reagencie chlordioxid
  262,00

  HI93738-03 Náhradné reagencie na stanovenie chlórdioxidu ClO2 vo vode, 300 testov

  Špecifikácia
  Symboly nebezpečnosti:

  H-vety:
  H314, H318, H412

  Upozornenie:

  U chemických látok a zmesí, ktoré sú konkrétne riešené slovenskou legislatívou a nariadením REACH, požadujeme doklad o oprávnení na manipuláciou s týmito látkami.

  Súkromným osobám chemikálie nedodávame.

  Iba pre profesionálne použitie.

 • 380,00

  HI93748-03 Reagencie pre stanovenie obsahu mangánu vo vode, nízky rozsah, 0 až 300 µg/l, metóda s PAN

  150 testov

  Špecifikácia
  Symboly nebezpečnosti:

  H-vety:
  H290, H330, H301, H311, H370, H372, H314, H318, H400, H410

  Upozornenie:

  U chemických látok a zmesí, ktoré sú konkrétne riešené slovenskou legislatívou a nariadením REACH, požadujeme doklad o oprávnení na manipuláciou s týmito látkami.

  Súkromným osobám chemikálie nedodávame.

  Iba pre profesionálne použitie.