Menu Zavrieť

Showing 17–32 of 36 results

 • Prášky na voľný chlór Mi526-100
  28,90

  Reagencie na celkový chlór Mi524-100, DPD NO.3,

  100 testov

  Špecifikácia

  Symboly nebezpečnosti:

  H-vety:
  H372, H315

  Upozornenie:
  U chemických látok a zmesí, ktoré sú konkrétne riešené slovenskou legislatívou a nariadením REACH, požadujeme doklad o oprávnení na manipuláciou s týmito látkami.

  Súkromným osobám chemikálie nedodávame.

 • 28,90

  Reagenty pre stanovenie alkality, pre fotometer HI775, na 25 testov.

  Metóda: Kolorimetrická, pre sladkovodné vzorky. Reakciou s činidlom vzniká komplex žltej až modrej farby.

  Základná špecifikácia:

  Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná

 • HI95762-01voľný chlór LR
  29,90

  HI93701-01 práškové reagencie na voľný chlór

  Práškové reagencie pre stanovenie voľného chlóru

  Rozsah:  0 až 2,50 mg/l Cl2
  100 testov
  Metóda DPD.

  Základná špecifikácia:

  Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná.

 • HI95762-01voľný chlór LR
  29,90

  HI93711-01 práškové reagencie na celkový chlór, 100 testov

  Práškové reagencie pre stanovenie voľného chlóru

  Rozsah:  0 až 2,5 mg/l Cl2
  100 testov
  Metóda DPD.

  Špecifikácia
  Symboly nebezpečnosti:

  H-vety:
  H372, H315

  Upozornenie:
  U chemických látok a zmesí, které sú konkrétne riešené slovenskou legislatívou a nariadením REACH, požadujeme doklad o oprávnení na manipuláciou s týmito látkami.

  Súkromným osobám chemikálie nedodávame.

  Iba pre profesionálne použitie.

 • 30,00

  Vario DPD F10 Práškové reagencie na celkový chlór

  Kód: 53 01 20

  100 ks

  Metóda: DPD

 • 30,00

  Vario DPD F10 Práškové reagencie na voľný chlór

  Kód: 53 01 00

  100 ks

  Metóda: DPD

 • HI93701-F Kvapky pre voľný chlór
  30,60

  HI93701-F Kvapky pre merenie obsahu voľného chlóru vo vode

  Roztok a DPD činidlo pre stanovenie voľného chlóru. Vhodné pre pitnú a bazénovú vodu.

  Rozsah merania 0 až 5,00 mg/L Cl2.

  Balenie pre 300 meraní, expiračná doba min. 1 rok.

  Odporúčanie: Roztoky spotrebovať do 4 týždňov od otvorenia. Kvapalná forma DPD je vhodná pre pitné vody s nízkou teplotou, čo zaručuje rýchlejšiu reakciu.

  Základná špecifikácia

  Symboly nebezpečnosti:

  HI93701A-F

  HI93701B-F

  H-vety:

  HI93701A-F – H290, H314, H319
  HI93701B-F – H290, H314, H318

 • HI93701-F Kvapky pre voľný chlór
  43,20

  HI93701-T Kvapkové reagencie pre meranie celkového chlóru vo vode

  Roztok a DPD činidlo pre stanovenie celkového chlóru. Vhodné pre pitnú a bazénovú vodu.

  Rozsah merania 0 až 5,00 mg/L Cl2.

  Balenie pre 300 meraní, expiračná doba min. 1 rok.

  Odporúčanie: Roztoky spotrebovať do 4 týždňov od otvorenia. Kvapalná forma DPD je vhodná pre pitné vody s nízkou teplotou, čo zaručuje rýchlejšiu reakciu.

  Základná špecifikácia

  Symboly nebezpečnosti:

  HI93701A-T

  HI93701B-T

  HI93701C-T

  H-věty:

  HI93701A-T – H290, H314, H319

  HI93701B-T – H290, H314, H318

  HI93701C-T – H372, H315

 • 52,30

  Reagenty pre meranie celkového chlóru 511081BT

  Balenie 250ks tabliet Lovibond DPD 3 na meranie zostatku celkového chlóru vo vode.

  Kompatibilný s fotometrami Lovibond, Scuba II a Pool Lab.

 • 53,00

  Reagenty pre meranie pH 511791BT

  Balenie 250 tabliet Lovibond Phenol Red Rapid na meranie zostatku pH vo vode.

  Kompatibilný s fotometrami Lovibond, Scuba II a Pool Lab.

 • 54,70

  Reagenty pre meranie voľného chlóru 511051BT -250ks

  Balenie 250 tabliet Lovibond DPD 1 na meranie zostatku voľného chlóru vo vode.

  Kompatibilný s fotometrami Lovibond, Scuba II a Pool Lab.

 • 68,00

  HI93746-01 Kvapky na stanovenie železa v nízkom rozsahu 0 -400 µg/l Fe, 50 testov

  Upozornenie: iba rozpustné formy Fe2+ a Fe3+. Metóda TPTZ

  Základná špecifikácia

  Symboly nebezpečnosti:

  H-vety:

  H314, H318

  Upozornenie:

  U chemických látok a zmesí, které sú konkrétne riešené slovenskou legislatívou a nariadením REACH, požadujeme doklad o oprávnení na manipuláciou s týmito látkami.

  Súkromným osobám chemikálie nedodávame.

  Iba pre profesionálne použitie.

 • HI93710-03 Kvapky na pH
  68,50

  HI93710-03 Kvapalné reagenty pre 300 fotometrických stanovení pH

  pH, 6,5 až 8,5

  metóda: fenolová červeň

  Základná špecifikácia:

  Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná

 • HI95762-01voľný chlór LR
  79,50

  HI93701-03 práškové reagencie na voľný chlór

  Práškové reagencie pre stanovenie voľného chlóru

  Rozsah:  0 až 2,50 mg/l Cl2
  300 testov
  Metóda DPD.

  Základná špecifikácia:

  Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná

 • HI95762-01voľný chlór LR
  79,50

  HI93711-03 práškové reagencie na celkový chlór, 300 testov

  Práškové reagencie pre stanovenie voľného chlóru

  Rozsah:  0 až 2,5 mg/l Cl2

  300 testov

  Metóda DPD.

  Špecifikácia

  Symboly nebezpečnosti:

  H-vety:

  H372, H315

  Upozornenie:

  U chemických látok a zmesí, které sú konkrétne riešené slovenskou legislatívou a nariadením REACH, požadujeme doklad o oprávnení na manipuláciou s týmito látkami.

  Súkromným osobám chemikálie nedodávame.

  Iba pre profesionálne použitie.

 • Reagencie chlordioxid
  88,60

  HI93738-01 Náhradné reagencie na stanovenie obsahu chlórdioxidu ClO2 vo vode, 100 testov

  Špecifikácia

  Symboly nebezpečnosti:

  H-vety:

  H314, H318, H412

  Upozornenie:

  U chemických látok a zmesí, které sú konkrétne riešené slovenskou legislatívou a nariadením REACH, požadujeme doklad o oprávnení na manipuláciou s týmito látkami.

  Súkromným osobám chemikálie nedodávame.

  Iba pre profesionálne použitie.