Menu Zavrieť

Showing 1–16 of 36 results

 • 5,00

  Reagenty pre meranie pH 511791BT

  Balenie 10 tabliet Lovibond Phenol Red Rapid na meranie zostatku pH vo vode.

  Kompatibilný s fotometrami Lovibond, Scuba II a Pool Lab.

  Základná špecifikácia:

  Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná

 • 5,00

  Reagenty pre meranie celkového chlóru 511081BT

  Balenie 10ks tabliet Lovibond DPD 3 na meranie zostatku celkového chlóru vo vode.

  Kompatibilný s fotometrami Lovibond, Scuba II a Pool Lab.

  Základná špecifikácia:

  Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná

 • 5,00

  Reagenty pre meranie voľného chlóru 511051BT -10 ks

  Balenie 10 tabliet Lovibond DPD 1 na meranie zostatku voľného chlóru vo vode.

  Kompatibilný s fotometrami Lovibond, Scuba II a Pool Lab.

  Základná špecifikácia:

  Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná

 • 5,00

  HARDCHECK

  Reagenty pre meranie tvrdosti vody 515660BT

  Balenie 10 tabliet Lovibond Hardcheck na meranie celkovej tvrdosti vody.

  Kompatibilný s fotometrami Lovibond, Scuba II a Pool Lab.

  Základná špecifikácia:

  Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná

 • 11,50

  Práškové reagencie pre stanovenie voľného chlóru, pre vreckový fotometer HI 701, na 25 testov.  0 až 2,50 mg/l Cl2

  Metóda: DPD, adaptácia metódy USEPA 330.5. Reakciou DPD s chlórom vzniká ružové zafarbenie.

  Základná špecifikácia:

  Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná

 • 11,50

  Práškové reagencie pre stanovenie celkového chlóru, pre vreckový fotometer HI 711, na 25 testov.  0 až 3,50 mg/l Cl2

  Metóda: DPD, adaptácia metódy USEPA 330.5. Reakciou DPD s chlórom vzniká ružové zafarbenie.

  Špecifikácia

  Symboly nebezpečnosti:

  H-vety:
  H372, H315

  Upozornenie:

  U chemických látok a zmesí, ktoré sú konkrétne riešené slovenskou legislatívou a nariadením REACH, požadujeme doklad o oprávnení na manipuláciou s týmito látkami.

  Súkromným osobám chemikálie nepredávame

 • prášky na voľný chlór MI526-25
  12,50

  Prášky na voľný chlór MI526-25, DPD NO.1

  Základná špecifikácia:

  Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná

 • prášky na celkový chlór Mi524-25
  12,50

  Prášky na celkový chlór Mi524-25, DPD NO.3

  Špecifikácia

  Symboly nebezpečnosti:

  H-vety:
  H372, H315

  Upozornenie:

  U chemických látok a zmesí, ktoré sú konkrétne riešené slovenskou legislatívou a nariadením REACH, požadujeme doklad o oprávnení na manipuláciou s týmito látkami.

  Súkromným osobám chemikálie nedodávame.

 • MI509-100
  24,00

  Kvapky na meranie pH  Mi509-100

  Základná špecifikácia:

  Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná

 • HI93710-01 Kvapky na pH
  24,50

  Reagencie pre 100 fotometrických stanovení

  pH, 6,5 až 8,5

  metóda: fenolová červeň

  Základná špecifikácia:

  Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná

 • 26,00

  Reagenty pre meranie voľného chlóru 511051BT

  Balenie 100 tabliet Lovibond DPD 1 na meranie zostatku voľného chlóru vo vode.

  Kompatibilný s fotometrami Lovibond, Scuba II a Pool Lab.

 • 26,00

  Reagenty pre meranie pH 511791BT

  Balenie 100 tabliet Lovibond Phenol Red Rapid na meranie zostatku pH vo vode.

  Kompatibilný s fotometrami Lovibond, Scuba II a Pool Lab.

 • 27,00

  Reagenty pre meranie celkového chlóru 511081BT

  Balenie 100 tabliet Lovibond DPD 3 na meranie zostatku celkového chlóru vo vode.

  Kompatibilný s fotometrami Lovibond, Scuba II a Pool Lab.

 • HI95762-01voľný chlór LR
  27,50

  Reagencie na celkový chlór – nízky rozsah, 100 testov

  Rozsah 0.000 až 0.500 mg/L

  Metóda: DPD, adaptácia metódy USEPA 330.5. Reakciou DPD s chlórom vzniká ružové zafarbenie.

  Špecifikácia

  Symboly nebezpečnosti:

  H-vety:
  H372, H315

  Upozornenie:

  U chemických látok a zmesí, ktoré sú konkrétne riešené slovenskou legislatívou a nariadením REACH, požadujeme doklad o oprávnení na manipuláciou s týmito látkami.

  Súkromným osobám chemikálie nedodávame.

 • HI95762-01voľný chlór LR
  27,50

  Reagencie na voľný chlór – nízky rozsah, 100 testov

  Rozsah 0.000 až 0.500 mg/l

  Metóda: DPD, adaptácia metódy USEPA 330.5. Reakciou DPD s chlórom vzniká ružové zafarbenie.

  Základná špecifikácia:

  Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná

 • Prášky na voľný chlór Mi526-100
  28,90

  Práškové reagencie na voľný chlór Mi526-100 DPD NO.1

  Základná špecifikácia:

  Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná